STATUETKA LWA „SEMPER FODELIS” DLA KS. TADEUSZA BOHDANA ISAKOWICZA-ZALESKIEGO

Busko-Zdrój, 3 czerwca 2013Tegorocznym laureatem wyróżnienia ?Semper Fidelis? jest Ks. Tadeusz Bohdan Isakowicz-Zaleski, wielce zasłużony dla spraw kresowych, niestrudzony w walce o pamięć dla ofiar Rzezi Wołyńskiej.

Ks. Isakowicz-Zaleski urodził się 7 września 1956 r. w Krakowie, w rodzinie o kresowych korzeniach. Jest Ormianinem, duchownym obrządków ormiańskiego i łacińskiego, historykiem Kościoła, działaczem społecznym, wieloletnim uczestnikiem opozycji antykomunistycznej w PRL, pisarzem i poetą.

Rodzicami ks. Tadeusza Isakowicz-Zaleskiego są: Jan Zaleski filolog urodzony w Monasterzyskach koło Buczacza i Teresa z domu Isakowicz, polonistka, której rodzina pochodzi z Pokucia. Ks. Isakowicz jest krewnym arcybiskupa ormiańsko-katolickiego Lwowa – Izaaka Mikołaja Isakowicza. Jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz Papieskiego Kolegium Ormiańskiego w Rzymie.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski jest człowiekiem wykształconym, bardzo wrażliwym na los drugiego człowieka, z wielkim poczuciem sprawiedliwości i prawdy. Jest prezesem Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach, duszpasterzem osób niepełnosprawnych, Kresowianinem. Jest też prawdziwym orędownikiem spraw kresowych. Jest autorem książek m. in.: ?Przemilczane ludobójstwo na Kresach? (2008 r.), ?Jan Zaleski ? Kronika życia? (2010 r.), ?Personalnik subiektywny? (2013 r.), ?Żywa historia? (2016 r.), i najnowszej: ?Franciszek od Brata Alberta? (2018r.).

Od lat w wystąpieniach w mediach apeluje o potępienie przez władze ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej dokonanego przez OUN-UPA i o upamiętnienie ofiar tych zbrodni. 1 lipca 2009 r. był organizatorem protestu przeciwko nadaniu doktoratu h.c. przez KUL Wiktorowi Juszczence. Jego działania udaremniły przejazd przez Polskę ?Rajdu Bandery?, w 2010 r. współorganizował protest w związku z uznaniem Bandery przez prezydenta Juszczenkę bohaterem narodowym Ukrainy.

W Internecie, na swojej stronie ?Rozmyślania w blogu? i na twitterze komentuje na bieżąco zdarzenia związane z historią Kresów jak i dniem dzisiejszym Polski i Ukrainy.

Jego działalność została uhonorowana licznymi wyróżnieniami jak m.in.: Order Uśmiechu (1997 r.), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2006 r.), Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza za książkę ?Księża wobec bezpieki na przykładzie Archidiecezji Krakowskiej? oraz Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica za bezkompromisowe dążenie do prawdy, w 2007 r., za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych w 2008 r. otrzymał Nagrodę Lodołamacze, a w 2010 r. nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej. Jest honorowym obywatelem kilku miejscowości.

W r. 2018 poznański Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich pragnie wyróżnić ks. Isakowicza-Zaleskiego statuetką lwa ?Semper Fidelis? za wyjątkowo skuteczną i owocną działalność na rzecz pamięci o Kresach, a w szczególności upamiętnienia ofiar bestialskiego ludobójstwa dokonanego na mieszkańcach tych ziem przez banderowców.