SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

20 lutego 2020 r. dwoje członków poznańskiego Oddziału TML i KPW otrzymało z rąk Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka Srebrny Krzyż Zasługi. W uznaniu za zasługi prezydent Andrzej Duda przyznał go Wandzie Butowskiej i Januszowi Furmaniukowi. To polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione zostało na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane jest do chwili obecnej. Według ustawy z 1992 roku, Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za ofiarną działalność publiczną oraz ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie. Drugie nadanie Krzyża tego samego stopnia ponownie oznacza się przez nałożenie na wstążkę Krzyża okucia w kształcie listewki. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata; odstępstwa są dopuszczalne wyjątkowo.

Uroczystość odbyła się w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego. Zgromadziła wielu wyróżnionych oraz ich rodziny i przyjaciół. Naszym odznaczonym towarzyszyli: Renata Zawirska-Wojtasiak, Stanisław Łukasiewicz, Igor Megger, Hanna Dobias-Telesińska oraz Stanisław Butowski.

Uroczystość miała charakter podniosły, przemawiał Wojewoda, który podkreślił zasługi osób wyróżnionych. Po czym nastąpiło wręczenie odznaczeń. Jeden z odznaczonych podziękował w imieniu wszystkich odznaczonych za zaszczytne wyróżnienia.

Na koniec była lampka wina, gratulacje i życzenia oraz fotografie.

Stanisław Łukasiewicz zaprosił odznaczonych i towarzyszących im do restauracji, gdzie przy smakołykach toczyły się rozmowy, wspominano wcześniejsze lata Towarzystwa i snuto plany. Po czym rozstaliśmy się w wyśmienitych humorach, a odznaczeni zaprosili nas do siedziby poznańskiego Oddziału TML i KPW na środę 4 marca, by podziękować za ich uznanie.

Wanda Butowska: Wanda Butowska urodziła się 24.08.1951 r. w Kołczynie w obecnym województwie lubuskim. Maturę zdała w Gorzowie Wlkp. w 1969 r. i następnie podjęła studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi (biologia). Po studiach pracowała w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM. Od 1986 r. pracowała w Zakładzie Histologii i Embriologii Akademii Medycznej w Poznaniu w pracowni mikroskopii elektronowej w zespole (wówczas) docenta Jerzego Warchoła (kresowianina, urodzonego w Brzeżanach). Ostatnie miejsce pracy przed emeryturą to Katedra i Zakład Biologii Komórki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – kierowany przez profesora Jerzego B. Warchoła. Do Towarzystwa Miłośników Lwowa należy od 1989 r., to przywiązanie wynikłe z kresowego pochodzenia rodziny. Od roku 2003 ofiarnie pracuje w Zarządzie poznańskiego Oddziału Towarzystwa biorąc czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach m. in. w przygotowaniach ?Dni Lwowa i Kresów?, w opracowywaniu wielu wydawnictw okazjonalnych Oddziału m. in. przy wydaniu książki ?Udział Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w życiu naukowym i kulturalnym Poznania i Wielkopolski? i innych, a także w akcjach charytatywnych. Jest członkiem zespołu Biuletynu Informacyjnego. Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich odznaczona została w 2004 r. W obecnej kadencji pełni funkcję sekretarza poznańskiego Oddziału TML i KPW.

Janusz Furmaniuk: Janusz Furmaniuk urodził się 20.10.1940 r. w Czortkowie. Jest lekarzem. Do poznańskiego Oddziału TM i KPW należy od 15.09.1995 r. i od razu bardzo aktywnie włączył się w jego prace. Uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez nasz Oddział. Czynnie udziela się w akcjach charytatywnych na rzecz Polaków na Kresach, uczestniczył w wyjazdach z darami do Lwowa. Jako członek Zarządu jest odpowiedzialny za przygotowanie wystaw (m. in. ?Uśmiech dawnego Lwowa?, ?Kresowo-galicyjskie korzenie sportu polskiego? i innych), które towarzyszą Dniom Lwowa i Kresów w Poznaniu, niejednokrotnie przekazuje je potem innym ośrodkom ? także poza Poznań czy Wielkopolskę. Dba, by treści niektórych z tych wystaw, szczególnie o walorach historyczno-edukacyjnych, trafiały z właściwym komentarzem również do szkół (np. wystawa pt.: ?OUN-UPA: ludobójstwo i potępienie. Polska-Ukraina: współpraca i partnerstwo?, która przedstawiona była w hallu Urzędu wojewódzkiego podczas XVI Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu w 2013 r.). Janusz Furmaniuk otrzymał Złotą Odznakę Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w 2002 r. Od wielu lat pełni funkcję wiceprezesa poznańskiego Oddziału TML i KPW.

Tekst i foto: Hanna Dobias-Telesińska