ŚWIĘTOWANIE U LWOWIAKÓW

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w środę 15 marca świętowaliśmy imieniny Krystyny i Bożeny (naszej wieloletniej Pani Prezes, obecnie Prezes Honorowej), a także piękny jubileusz pani Dobrochny. Był tort, wspólny śpiew. Wprowadzamy zwyczaj, że każdy ,,świętujący” z nami losuje z ,, pudełka mocy” pozytywne motto życiowe dla siebie. W ubiegłym tygodniu, 8 marca, wszystkie panie otrzymały zrobione na miejscu przez uczestników spotkania, specjalne ,, wachlarze dobrych myśli”.

W następną środę zapraszamy do składania życzeń drogiemu panu Józefowi. Nie zabraknie pysznego tortu od specjalistki tego gatunku ciasta – pani Mai. Kto jeszcze nie próbował – koniecznie niech do nas zawita 22 marca w godz. 16.00- 17.00.

Serdecznie zapraszamy! U lwowiaków naprawdę co środę coś się dzieje.

(Oczywiście, nie zapominając o tym, że epidemia się na dobre nie skończyła, zgodnie z umową, przychodzą osoby bez oznak jakiejkolwiek infekcji. Tę informacje podajemy dla tych, spośród  naszych członków, którzy mają obawy, a takie informacje do nas docierają.)

Również zgodnie z zapowiedzią odwiedził nas wczoraj profesor Lech Szajdak.

Profesor przybliżył nam bardzo ciekawą historię życia swojego ojca Stefana:  urodzonego w Wielkopolsce – pracującego i tworzącego na Wołyniu – „podróż” na Syberię –  Bliski Wschód – Monte Cassino – Anglia – Wielkopolska (Środa).

Ojciec był nauczycielem i poetą. Na Wołyniu współtworzył grupę poetycką „Wołyń” (Stefan Szajdak, Czesław Janczarski, Wacław Iwaniuk, Zygmunt J. Rummel, Józef Łobodowski, Zuzanna Ginczanka, Jan Śpiewak, Władysław Milczarek, Stefan Bardczak, Bazyli Podmajstrowicz).

Profesor Lech Szajdak odnalazł w archiwum w Łucku dokumenty „pamiętające” pobyt ojca na Wołyniu, a w przedwojennej prasie wiersze poetów.

Całą tę bardzo ciekawą historię życia, twórczość ojca i poetów z grupy poetyckiej profesor utrwalił w niezwykle starannie wydanych opracowaniach i szeregu (10) wystaw w „godnych” miejscach w Polsce, na Ukrainie i w Rumunii.

Autor przekazał książki do naszej biblioteki.  Było to bardzo ciekawe spotkanie, chyba nie wyczerpane…

Katarzyna Kwinecka, Wanda Butowska