TERESA DUTKIEWICZ LAUREATKĄ WYRÓŻNIENIA „SEMPER FIDELIS”

Tegoroczną laureatką wyróżnienia „Semper Fidelis” w postaci statuetki lwa, przyznawaną przez Poznański Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz Kresów Południowo-Wschodnich i Kresowian, została Teresa Dutkiewicz, wielce zasłużona dla środowiska Polaków mieszkających na Ukrainie. Jej ofiarna działalność obejmuje wiele aspektów życia społecznego.

Teresa Dutkiewicz urodziła się w 1941 r. Mieszka we Lwowie. Jest wychowanką polskiej szkoły im. Marii Magdaleny we Lwowie. W czasie próby ograniczenia działalności szkoły, razem z komitetem rodzicielskim intensywnie walczyła na rzecz przywrócenia statusu szkoły 11-letniej i wszystkich jej uprawnień, a także przywrócenia imienia patronki św. Marii Magdaleny.

Teresa Dutkiewicz jest absolwentką Politechniki Lwowskiej. Ukończyła kierunek: technologia szkła i tu pracuje od ponad 50 lat.

Pracuje również społecznie. Jest wiceprezesem Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, a od 1993 r. jest redaktorką naczelną czasopisma Federacji „Nasze Drogi”.

Pani Dutkiewicz należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Ukrainie. Wielokrotnie była laureatką konkursów literackich.

Jej ofiarna praca na rzecz środowiska Polaków na Ukrainie, a także umacniania więzi z Ojczyzną została doceniona i wyróżniona odznaczeniami: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP, Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP, Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej, Order Uśmiechu.