TERESA TOMSIA „KRESOWY DOM SNÓW”

Teresa Tomsia spotkała się z czytelnikami w Trzebiatowie 12 lipca 2018 r. w sali Pałacu nad Młynówką, w mieście wielokulturowym, którego mieszkańcy, potomkowie przesiedleńców, pielęgnują pamięć Kresów i różnorodne pomorskie obyczaje. Autorka zaprezentowała fragmenty o kresowych domostwach rodziców wywodzących się z ziemi nowogródzkiej i tarnopolskiej, które poznawała w rodzinnych opowieściach. ?Kresowy dom ze słów? przedstawiła w prozie dokumentalizowanej ?Dom utracony, dom ocalony? (Wydawnictwo Poznańskie 2009) i w wierszach z tomiku ?Gdyby to było proste? (Biblioteka ?Toposu? 2015). Uczestnicy spotkania próbowali wspólnie ?usłyszeć wołanie Wołynia? w 75. rocznicę ludobójczej rzezi dokonanej na polskich mieszkańcach, z której uratował się ojciec poetki: ?dziedzic wydziedziczonych, cichy kolekcjoner map, idei, mitów i nadziei?. Trzy słuchaczki literackiego wieczoru, zainspirowane opowieścią autorki, zobowiązały się spisać rodzinne powojenne dzieje i przekazać je bibliotece jako świadectwo obecności w kulturze Pomorza. Spotkanie prowadziła Renata Korek, dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury, autorka wierszy i esejów o przemianach społecznych na Ziemiach Odzyskanych.

Teresa Tomsia w Trzebiatowie – fot. Eugeniusz Tomsia
Renata Korek i Teresa Tomsia – fot. Eugeniusz Tomsia