UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA JURKA GARNIEWICZA

W dniu 27 września 2014 r. obchodziliśmy jubileusz 75 urodzin znanego artysty Jurka Garniewicza. Organizatorem i animatorem był Ryszard Liminowicz, prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu oraz członkowie Towarzystwa. Sala w Szkole Muzycznej przy ul. Solnej zgromadziła wielu Jego przyjaciół i wielbicieli. Były wspomnienia: Krzysztof Jaślar z Kabaretu „Tey”, Piotr Kuźniak z „Trubadurów” – oraz p.p. Śliwińscy z Restauracji Kresowej, członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Wspominał także sam Jubilat. Na ekranie pokazano przekrój życia Jurka Garniewicza, jego działalność w Towarzystwie, Kaziuki, udział w akcjach charytatywnych na rzecz Polaków na Kresach. Jubilat wystąpił ze swoim repertuarem, akompaniował mu wnuk Oskar Stabno. Były też życzenia dalszych lat w zdrowiu i sukcesów artystycznych oraz gratulacje. Prezes Bożena Łączkowska składając życzenia przekazała Jubilatowi piękny album „Kresy”, który zawiera wiele wspaniałych fotografii stron Jemu drogich. Atmosfera była sympatyczna. Wszyscy świetnie się bawili. Na życzenie Jubilata zamiast kwiatów zbierano pieniądze na kolejną akcję charytatywną.

Tekst: Hanna Dobias-Telesińska  Foto:  Małgorzata Jagielska