UROCZYSTOŚĆ W CZERWONAKU

21 listopada 2014 r. o godz. 13.00, w 10 rocznicę odsłonięcia pomnika „Gloria Orlikom Kresowych Stanic”, odbył się wiec patriotyczny zorganizowany przez Gminę Czerwonak wraz z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu. Pod pomnikiem Kresowych Stanic oddano hołd bohaterom walk o suwerenną i niepodległą Polskę, w 60 rocznicę bitwy pod Panasówką, która  miała miejsce 16 listopada 1944 r. Pod Panasówką harcerze Szarych Szeregów rozbili czterokrotnie silniejsze oddziały UPA ratując przed eksterminacją dwudziestotysięczną ludność m. Załoźce na ziemi wołyńskiej. Bitwę poprzedził bestialski mord sotni UPA na harcerzach pobliskiego Milna, do którego doszło nocą z 11/12 listopada 1944 r. (tuż po Święcie Odrodzenia Polski).
Całość uroczystości prowadził kol. Władysław Opiat witając na początku przybyłych: Wójta i v-ce wójta gminy Czerwonak, ks. Tadeusza Magasa, kapelana TML i KPW, przedstawicieli innych organizacji patriotycznych, młodzież szkół oraz mieszkańców Czerwonaka. Szczególnie ciepło powitano młodzież z Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich w Poznaniu, która przygotowała program artystyczny.
Po wprowadzeniu dokonanym przez kol. W. Opiata głos zabrał również Wójt Gminy podkreślając doniosłość uroczystości i zasługi oddane przez kol. Maurycego Kowalskiego. Po wystąpieniu krótką okolicznościową homilię wygłosił ks. Tadeusz Magas kończąc swe wystąpienie modlitwą „Ojcze nasz..”. Następnie odbyło się złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem oraz występ gimnazjalnego zespołu artystycznego z patriotycznym programem słowno-muzycznym poświęconym Odrodzeniu Polski.
Na zakończenie głos zabrał bohater dnia kol. Maurycy Kowalski, który na zakończenie w ciepłych słowach podziękował wszystkim za tak liczne przybycie. Szczególne słowa skierował pod adresem młodzieży widząc w niej  przyszłych strażników tradycji historyczno-patriotycznych. Żegnając się z młodzieżą każdemu wręczył tomik swej poezji „Czekoladowy las”.

Tekst i foto: Stanisław Łukasiewicz

Ks. T. Magas wygłosił homilię Ks. Tadeusz Magas Wspólna modlitwa pod Pomnikiem W. Opiat prowadził uroczystość Udział w uroczystości wzięły władze Czerwonaka Przedstawiciele różnych organizacji składają kwiaty Marian Osada składa kwiaty Młodzież z Gimnazjum Orląt Lwowskich z Poznania