UROCZYSTOŚCI 72 ROCZNICY ZBRODNI NA WOŁYNIU

11 lipca minęła 72 rocznica Rzezi Wołyńskiej. Oddział naszego Towarzystwa, by uczcić pamięć ofiar oraz tych, którzy bronili ludność cywilną przed bandami z OUN UPA zorganizował uroczystości. Przed 72 laty na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej ginęli Polacy tylko dlatego, że byli Polakami. Zaplanowana przez Stiepana Banderę, Romana Szuchewycza i innych nacjonalistycznych przywódców OUN UPA konsekwentnie realizowana czystka etniczna miała na celu „wyeliminowanie” z tych terenów ludności polskiej, a później żydowskiej, czeskiej i innych, zamieszkujących tu od wieków. Mieli pozostać tylko Rusini. Metody zbrodni były okrutne i niewyobrażalnie wymyślne. „Walczono” w podstępny sposób z bezbronnymi mężczyznami, kobietami, starcami, dziećmi, nawet niemowlętami. Bezmiar okrucieństwa trudny jest do opisania, a przede wszystkim do zrozumienia. Mordowano także tych sprawiedliwych Ukraińców, którzy mieli odwagę przeciwstawić się bestialstwu i z narażeniem swego i swojej rodziny życia pomagali Polakom.

10 lipca b.r. (piątek) o godz. 15.00 w Czerwonaku p. Poznaniem przy ul.Okrężnej 5 zebraliśmy się pod pomnikiem Gloria Orlikom Kresowych Stanic, by uczcić pamięć ofiar. W uroczystościach brali udział organizatorzy: przedstawiciele władz gminy Czerwonak i naszego Towarzystwa. Przybyli także członkowie stowarzyszenie Huta Pieniacka, Związku Oficerów Rezerwy, delegacja PiS z Czerwonaka, delegacja ochotniczej straży pożarnej w Czerwonaku, harcerze z ZHR oraz okoliczni mieszkańcy. Uroczystość zapoczątkowało odśpiewanie hymnu państwowego. Jako pierwszy zabrał głos przedstawiciel gminy Czerwonak, następnie fundator pomnika Maurycy Kowalski, Franciszek Bąkowski ze Stowarzyszenia Huta Pieniacka deklamował wiersz Maurycego Kowalskiego o Hucie Pieniackiej, a na koniec Władysław Opiat przeczytał  tekst przemówienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wygłoszonego na zjeździe Kresowian w Częstochowie w 2009 r. Uwieńczeniem uroczystości było zmówienie modlitwy, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Wartę przy pomniku trzymała Straż Więzienna.

Tablica poświęcona polskim ofiarom nacjonalistów z OUN UPA w kościele o.o. Dominikanów w Poznaniu - fot. J. Kołodziej
Tablica poświęcona polskim ofiarom nacjonalistów z OUN UPA w kościele o.o. Dominikanów w Poznaniu – fot. J. Kołodziej

11 lipca uczestniczyliśmy we Mszy św. o godz. 12.00 w kościele oo. Dominikanów, modląc się w intencji pomordowanych przez bandy OUN UPA. Członkowie naszego Oddziału wraz z grupą przybyłą z Piły oraz innymi przeszli pod tablicę poświęconą ofiarom zbrodni nacjonalistów ukraińskich spod znaku OUN UPA odsłoniętą w 2013 r. w 70. rocznicę Rzezi Wołyńskiej. Tam złożyli kwiaty, zapalili znicze i odmówili modlitwy.

Tego samego dnia o godz. 18.00 w kościele Garnizonowym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Poznaniu uczestniczyliśmy we Mszy św., którą odprawił ks. major Rafał Kaproń. W modlitwach wspominał ofiary i tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny i w obronie niewinnych ludzi. Po Mszy św. zebrani członkowie naszego Oddziału wraz z młodzieżą i parafianami przeszli pod tablicę poświęconą 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz pomordowanej przez nacjonalistów ukraińskich spod znaku OUN UPA ludności polskiej na Kresach Wschodnich na Wołyniu. Tablicę w 1999 r. ufundowało środowisko Pożoga. Zebrani w skupieniu złożyli kwiaty i zapalili znicze. Ks. major Rafał Kaproń poprowadził modlitwy. Na koniec podziękował zgromadzonym za liczny udział oraz za pamięć o ofiarach, o których trzeba pamiętać.

Hanna Dobias-Telesińska

Tablica poświęcona 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i pomordowanej polskiej ludności cywilnej  - fot. H. Dobias-Telesińska
Tablica poświęcona 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i pomordowanej polskiej ludności cywilnej – fot. H. Dobias-Telesińska
Licznie zebrani w kościele Garnizonowym - fot. H. Telesińska
Licznie zebrani w kościele Garnizonowym – fot. H. Telesińska
ks. major Rafał Kaproń - fot. H. Dobias-Telesińska
ks. major Rafał Kaproń – fot. H. Dobias-Telesińska
ks. major Rafał Kaproń odmawia modlitwy - fot. H. Dobias-Telesińska
ks. major Rafał Kaproń odmawia modlitwy – fot. H. Dobias-Telesińska
ks. Major Rafał Kaproń dziękuje zgromadzonym za udział w uroczystości i modlitwy - fot. H. Dobias-Telesińska
ks. Major Rafał Kaproń dziękuje zgromadzonym za udział w uroczystości i modlitwy – fot. H. Dobias-Telesińska