UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE

11 czerwca 2015 r. obchodziliśmy 120 rocznicę urodzin wybitnego architekta, urodzonego i wychowanego we Lwowie, Władysława Czarneckiego. Na uroczystości zaprosił Związek Sybiraków w Poznaniu oraz poznański Oddział Towarzystwa

Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan przybyli przedstawiciele Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Politechniki Poznańskiej, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Na początku zabrał głos prezes Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego Związku Sybiraków Józef Bancewicz, który pokrótce przedstawił sylwetkę wybitnego architekta i twórcy Związku Sybiraków w Poznaniu. Mgr inż. architekt Henryk Sufryd, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, który przybył wraz z małżonką, mówił o swojej znajomości z Władysławem Czarneckim, o kontaktach z Nim

w okresie studiów i prywatnie. Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak podziękowała zebranym za pamięć o prof. Czarneckim, wspomniała, że każdy student Wydziału Architektury oraz

wykładowcy wiedzą kim był oraz, że tę wiedzę należy propagować ze względu na wybitne zasługi, jakie miał przede wszystkim w okresie międzywojennym a także po wojnie. Zabrał głos także absolwent Politechniki Poznańskiej, wykładowca Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz członkowie TML i KPW. Zebrani złożyli kwiaty na grobie Profesora i zapalili znicz, dyskutowali. Juliusz Rozmiłowski z TML i KPW przygotował okolicznościowy folder poświęcony W. Czarneckiemu.

Z Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan wszyscy udali się na Winagrady, gdzie na skwerze przy ul.

Solidarności znajduje się obelisk z tablicami poświęconymi prof. Władysławowi Czarneckiemu. Tu także złożono kwiaty i zapalono znicz. Pogoda dopisała więc zebrani kontynuowali rozmowy i wspomnienia o prof. Czarneckim. Mówiono dalszych planach i o poświęceniu tablicy mówiącej o założycielu Stowarzyszenia Sybiraków w Poznaniu. Data tego wydarzenia będzie ustalona i podana do szerszej publiczności.

Wszyscy uczestnicy uroczystości zgodnie stwierdzili, że mimo ogromnego wkładu i zasług dla Poznania Profesor obecnie nie cieszy się należytym uznaniem u włodarzy miasta, a media milczą na Jego temat. Jest to smutne, gdyż okrągła 120 rocznica powinna być obecna w świadomości społeczeństwa poznańskiego, które tak wiele zawdzięcza geniuszowi Profesora.

 

 

Hanna Dobias-Telesińska