UROCZYSTOŚCI W 78 ROCZNICĘ NAPAŚCI ZSRR NA POLSKĘ

17 września b.r. przypada 78 rocznica napaści ZSRR na Polskę. Tego dnia uczestniczyliśmy w uroczystościach upamiętniających tę rocznicę. Przed południem członkowie poznańskiego oddziału TML i KPW prezes Stanisław Łukasiewicz, wiceprezes Janusz Furmaniuk, sekretarz Wanda Butowska oraz Marta Markunina, złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod tablicą przy kościele oo. Dominikanów w Poznaniu upamiętniającą 70 rocznicę Rzezi Wołyńskiej.

ZŁOŻENIE KWIATÓW I ZAPALENIE ZNICZY POD TABLICĄ U OO. DOMINIKANÓW (fot. St. Butowski)

 

O godz. 11.30 rozpoczęły się uroczystości zorganizowane przez Wojewodę Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. W kościele oo. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła odprawiona została Msza św. w intencji żołnierzy, którzy brali udział w Kampanii Wrześniowej 1939 r. Uczestniczyli w niej kombatanci, przedstawiciele służb, harcerze, delegacje z Poznania i Wielkopolski oraz mieszkańcy Poznania. Były poczty sztandarowe. Mszę św. odprawił biskup Damian Bryl.

MSZA ŚW. U OO. FRANCISZKANÓW NA WZGÓRZU PRZEMYSŁA (fot. J. Kołodziej)

Po wyjściu z kościoła złożono kwiaty przed Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Stamtąd ulicami Poznania pod Pomnik Ofiar Katynia i Sybiru w Poznaniu przeszedł Marsz Pamięci prowadzony przez Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych.

MARSZ PAMIĘCI (fot. J. Kołodziej)

W rocznicę ataku wojsk radzieckich na Polskę Wojewoda przypomniał dramatyczne wydarzenia z 1939 roku.  Dzień 17 września jest także Dniem Sybiraka. Napaść sowiecka na Polskę spowodowała liczne aresztowania ludności polskiej wg wcześniej przygotowanych list. Rozpoczęło się bezwzględne mordowanie i masowe wywózki ludności polskiej na Sybir. Przemawiał także harcerz, przedstawiciel młodego pokolenia.

Nastąpiła modlitwa ekumeniczna: przedstawiciele wyznań – religii katolickiej, judaizmu, protestanckiej i mahometańskiej, po kolei modlili się za ofiary napaści ZSRR na Polskę. Następnie Wojewoda, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, delegacje wielu organizacji samorządowych, organizacji kresowych i kombatanckich uczcili pamięć ofiar wojny składając kwiaty i zapalając znicze.

UROCZYSTOŚĆ POD POMNIKIEM OFIAR KATYNIA I SYBIRU (fot. J. Kołodziej)

 

     

W ramach Dni Lwowa i Kresów Zarząd poznańskiego Oddziału TML i KPW zorganizował spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim, znanym nam prelegentem z Domu Spotkań z Historią z Warszawy. Tym razem tematem prelekcji było: „U POLSKI BRAM. Rzecz o Korpusie Ochrony Pogranicza”. Nawiązując do rocznicy 17 września Tomasz Kuba Kozłowski przedstawił genezę powstania KOP. Ilustrując ciekawymi obrazami mówił o przyczynie zorganizowania Korpusu, który na skutek napaści, wypadów na teren Polski z terenu ZSRR zorganizowanych, zwartych i uzbrojonych oddziałów dywersyjnych przerzucanych przez granicę, penetrujących agentów, terrorystów i grup wojskowych, miał bronić przed ich działalnością. KOP był formacją wojskową czasu pokoju utworzoną w 1924 r. do ochrony wschodniej granicy II Rzeczpospolitej. Działalność KOP nie ograniczała się tylko do działalności wojskowej. Miał także wielki wpływ na rozwój terenów, na których stacjonował. Zebrani z wielkim zainteresowaniem słuchali, a po zakończeniu zadawali pytania i dyskutowali.

SPOTKANIE Z TOMASZEM KUBĄ KOZŁOWSKIM (fot. J. Kołodziej)

Tak zakończyła się II część Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu. Przed nami III część, na którą zapraszamy 2 października b.r. w Dniu Kresowian, do kościoła św. Małgorzaty na Śródce, gdzie znajduje się trzecia wierna kopia obrazu Matki Bożej Łaskawej z lwowskiej katedry. Po Mszy św., która zostanie odprawiona w intencji Kresowian, ich rodzin i sympatyków o godz. 18.00, odbędzie się spotkanie w salce przy probostwie katedralnym Ostrów Tumski 17, na którym przedstawiona zostanie praca „KAPŁANI KRESOWI W ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ”.

Serdecznie zapraszamy.