WYBITNI FILATELIŚCI POLSCY URODZENI NA KRESACH POŁ.-WSCH. NIEZWIĄZANI Z POZNANIEM cz. 3

Igor Megger

W kolejnej trzeciej części artykułu o polskich filatelistach urodzonych na Kresach przedstawiam kolejne sylwetki 19 osób zasłużonych dla polskiej filatelistyki i ruchu filatelistycznego. Wśród tych nazwisk szczególnie warto zwrócić uwagę na sylwetki: Zbigniewa Mikulskiego – jednego z najbardziej rozpoznawalnego polskiego filatelisty w świecie, Włodzimierza Polańskiego – współtwórcy oraz kustosza Muzeum Poczty, oraz redaktorów czasopisma ?Filatelista? – Jerzego Klimy i Bronisława Rejnowskiego.

Jarosch Mieczysław ur. 28.06.1916 r. – Stryj (woj. Stanisławów), zm. 5.02.1991 r. – Kraków. Wyższe wykształcenie prawnicze. Po II wojnie światowej wstąpił do Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego w Krakowie, do powstania którego w znacznym stopniu się przyczynił. W latach 1949-1950 był jego wiceprezesem i współredaktorem ?Biuletynu Informacyjnego?. Od 1954 r. do chwili śmierci nieprzerwanie był członkiem Zarządu Oddziału, następnie Okręgu, a od 1971 r. jego wiceprezesem. Był wielokrotnie delegatem na Walne Zjazdy PZF. W latach 1961-1966 członek Zarządu Głównego PZF. Przez kilka kadencji przewodniczący Okręgowej Komisji Wyróżnień i członek Okręgowego Kolegium Sędziów. Był czynnym jurorem. Organizował wiele wystaw i innych imprez w Okręgu Krakowskim PZF. W latach 1954-1969 był redaktorem (od nr 26) ?Komunikatu Wewnętrznego? Oddziału PZF w Krakowie. Był członkiem Komitetu Redakcyjnego i współautorem monografii ?Krakowski ruch filatelistyczny 1893-1968?. W 1981 r. XIII Walny Zjazd PZF w Katowicach nadał mu godność Członka Honorowego PZF. Za zasługi w pracy zawodowej i społeczno-kulturalnej odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką ?Zasłużony Działacz Kultury?, odznaką ?1000-lecia Państwa Polskiego?, złotą odznaką ?Zasłużony Pracownik Łączności? oraz wieloma innymi związkowymi, resortowymi i regionalnymi odznaczeniami honorowymi.

Jeżewski Romuald ur. 29.03.1935 r. – Tarnopol, mgr inż. budownictwa lądowego. 1 stycznia 1963 r. wstąpił do Koła PZF nr 1 w Katowicach, w którym od 1974 do 1986r. był sekretarzem Zarządu, od 1987 do 1989 r. wiceprezesem, od 1990 r. ? prezesem. Pełnił szereg funkcji w Zarządzie Okręgu w Katowicach, ZG w XV i XVI kadencji, członek Komisji Historii Filatelistyki ZG ? XVII kadencja. Od 2002 r. przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego. Członek założyciel Polskiej Kapituły Filatelistycznej, od 1998 r. sekretarz; wiceprezes lata 2005 ? 2006. Delegat na Walne Zjazdy PZF (od XIII Zjazdu). Ważniejsze osiągnięcia na rzecz Związku: udział przy organizacji wystaw: ogólnopolskich (XIII i XIX), bilateralnych (Polska ? Niemcy?91, Polska ? Izrael ?93) i wielu krajowych organizowanych przez Okręg. Od 1996 r. członek redakcji, a od 2006 r. zastępca redaktora naczelnego ?Katowickiego Kuriera Filatelistycznego?. Autor artykułów, notatek i informacji w periodykach wydawanych przez Zarząd Okręgu. Posiadacz szeregu odznaczeń i wyróżnień, związkowe: m.in. Zasłużony dla Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego (1989) i dla Okręgu Rzeszowskiego (1992 Statuetka ?PRYMUS? w kategorii indywidualność roku za rok 2002. Na XVII Walnym Zjeździe PZF w 1998 r. otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Odznaczenia państwowe, resortowe i inne m.in. Złoty Krzyż Zasługi (1983), Krzyż Kawalerski OOP (1988).

Kazak Jerzy ur. 3.01.1935 r. – Drohobycz (woj. Lwów). Członek Klubu Filatelistów w Legnicy od 1949 do 1951 r. W Polskim Związku Filatelistów od 1951 w Kole nr 27. Od 1960 do 2005 sekretarz Koła. Od 1961 do 2007 czynny wystawca. Prezentowane eksponaty: Załogowe i bezzałogowe loty kosmiczne ZSRR ? USA, Na inne Planety, Telekomunikacja kosmiczna, 500.rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, Totus Tuus ? Jan Paweł II pielgrzym pokoju. Brał udział w ponad 150. wystawach lokalnych, krajowych i zagranicznych różnego szczebla, uzyskując znaczące wyróżnienia. Członek Ogólnopolskiego Klubu Zbieraczy Znaków Pocztowych o Tematyce Religijnej ?Św. Gabriel? i ?Klubu Copernicana? oraz klubów zagranicznych. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in Złotą Odznaką Honorową PZF (1969), odznaką ?100-lecia filatelistyki polskiej? (1993) odznaką 50-lecia i 60-lecia PZF oraz wieloma dyplomami uznania. Na XX Walnym Zjeździe PZF (Polkowice 2011) otrzymał godność Członka Honorowego PZF.

Kiczek Ryszardur. 14.12.1925 ? Lwów, zm. 21.12.2012 r. – Rzeszów. Technik elektryk. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1951 r. jako jeden z 15 założycieli Oddziału Rzeszowskiego PZF. Pierwszy jego skarbnik, rozprowadzał też abonament i prowadził korespondencję. Początkowo zbierał znaczki PMW, Generalnego Gubernatorstwa i Czechosłowacji oraz budował zbiór związany z 75-leciem UPU. Następnie zainteresował się tematem Igrzysk Olimpijskich. Był jednym z założycieli Klubu Zainteresowań ?Olimpijczyk? (1962), w którym był członkiem Zarządu i przygotowywał materiały do biuletynu klubowego. Jako wystawca zadebiutował na Europejskiej Wystawie Znaczków Sportowych ?Wrocław 1963? eksponatem Igrzyska Olimpijskie Rzym 1960. Sukcesy na wystawach w kraju i za granicą przyniósł mu zbiór Loty Olimpijskie, któremu nadal później tytuł Olimpijska Poczta Lotnicza (m.in. medal pozłacany na ŚWF ?Olimphilex 2000? Sydney, duże medale srebrne na MWF ?Olymphilex 92? Barcelona i ?Olimphilex?98? Budapeszt oraz złote medale na KWF ?Przemyśl?97? i ?Rzeszów?98?). Autor licznych artykułów poświęconych olimpijskiej poczcie lotniczej. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in. Złotą Oznaką Honorową PZF, złotą odznaką ?Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki? (2000), tytułem ?Zasłużony dla Okręgu Rzeszowskiego PZF? i innymi odznakami nadawanymi przez PZF. W 2003 Polski Komitet Olimpijski wyróżnił go złotym medalem ?Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego?. Odznaczony medalami ?Zasłużonym na Polu Chwały?, ?Za zdobycie Berlina?, ?Za Odrę, Nysę i Bałtyk?, ?Zwycięstwa i Wolności 1945 r.? oraz Odznaką Grunwaldzką i złotą Odznaką Ligi Obrony Kraju.

Klima Jerzy ur. 25.11.1924 r. – Lwów, zm. 29.03.2009 r. – Kielce, gdzie po II wojnie światowej zamieszkał z rodzicami. Wykształcenie wyższe dziennikarskie. Wieloletni redaktor naczelny czasopisma Polskiego Związku Filatelistów ?Filatelista”. W latach 1981 ? 1993 był redaktorem naczelnym dwutygodnika, następnie miesięcznika ?Filatelista”. W piśmie podejmowano szereg trudnych tematów nurtujących środowisko filatelistyczne, jak: postawa kolekcjonerów, działania na szkodę filatelistyki, dyskusje o stanie filatelistyki w okresie przemian gospodarczych i inne. W 1990 r. ?Filatelista” został zlikwidowany. Jego reaktywacja nastąpiła w 1993 r., w czym duże zasługi położył Redaktor. Od tego momentu wydawanie pisma przejął Zarząd Główny PZF. Poza redagowaniem ?Filatelisty? był zaangażowany w inne prace publicystyczne, jak: liczne artykuły, książki jak m.in. Spotkanie ze znaczkiem (1988), czy Zeszyty szkoleniowe PZF. Za zasługi w dziedzinie upowszechniania piśmiennictwa filatelistycznego został dwukrotnie wyróżniony Medalem ?Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych? (1981,1992). Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotą odznaką ?Zasłużony Pracownik Łączności”, Złotą Odznaką Honorową PZF, odznaką ?100-lecia Polskiego Ruchu Filatelistycznego?, złotą odznaką ?Zasłużony Działacz LOK? i wielu innymi.

Kostecki Jarosław ur. 07.08.1937 r. – Sądowa Wisznia (woj. Lwów). Mgr inżynier mechanik. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1952 r. Założyciel i prezes Koła nr 77 w Przemyślu (od 1978). Prezes Zarządu Oddziału PZF w Przemyślu (od 1985). Członek (1986-1998) i wiceprezes (od 1998) Zarządu Okręgu PZF w Rzeszowie. Sekretarz Głównego Sądu Koleżeńskiego (2002-2011). Od 1962 r. działacz młodzieżowy i długoletni opiekun MKF nr 1 w Przemyślu. Aktywny wystawca kilku eksponatów od 1987 r. (m.in. prezentowany w klasie tradycyjnej eksponat ZSRR do wybuchu wojny na XVII OWF ?Warszawa?95? otrzymał medal pozłacany, na XVIII OWF ?Wałbrzych-Książ?99? i XIX OWF ?Katowice 2003? medale złote). Sędzia konkursowy II klasy. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in. Złotą Odznaką Honorową PZF, tytułem ?Zasłużony dla Okręgu Rzeszowskiego PZF?. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, oraz odznakami ?Zasłużony dla Województwa Przemyskiego? i ?Zasłużony dla miasta Przemyśla?.

Leszczyński Józef Wojciech ur. 03.08.1930 r. – Komarno (woj. Lwów), zm. 12.05.1975 r. – Wrocław. Prof. dr historii, dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Kolegium Redakcyjnego (1969-1970) i redaktor naczelny (1971-1975) ?Wrocławskich Wiadomości Filatelistycznych?. Jego zbiór specjalizowany wydanie moskiewskie ?Goznak? oraz nadruki na znaczkach tego wydania. Kilkakrotnie uzyskał wysokie wyróżnienia medalowe na wystawach ogólnopolskich. Od 1977 r. na Uniwersytecie Wrocławskim przyznawana jest co dwa lata nagroda im. J.W. Leszczyńskiego dla autorów najlepszych prac magisterskich z nowożytnej historii Polski i historii powszechnej.

Machowski Józef ur. 20.12.1890 r. – Czerniowce (Rumunia), zm. 11.02.1980 r. – Kraków, doktor prawa, teoretyk filatelistyki i badacz znaczka polskiego. Początkowo kompletował generalne zbiory znaczków państw słowiańskich, później zaczął specjalizować się w znaczkach polskich. Wspólnie ze Stanisławem Miksteinem opracował wydanie ?Goznak? oraz co to jest znaczek pocztowy i jego odmiany. Sędzia filatelistyczny, współautor kilku monografii filatelistycznych. Pisał między innymi o znaczkach plebiscytowych dla Księstwa Cieszyńskiego (1920), platingu pierwszego znaczka polskiego z 1860 r., znaczkach poczty wojskowej obwodu pińczowskiego, prowizoriach skałackich, o słownictwie filatelistycznym. Członek Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego w Krakowie, członek Zarządu Okręgu PZF w Krakowie. Na IX Walnym Zjeździe PZF (1966) otrzymał tytuł Członka Honorowego PZF. Odznaczony medalem ?Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych” (1970).

Mikulski Zbigniew ur. 30.04.1925 r. – Stanisławów, zm. 28.12.2017 r. – St. Gallen (Szwajcaria). Mgr inż. absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, podczas II wojny światowej żołnierz AK. Współzałożyciel Polskiego Związku Filatelistów (1950). Współzałożyciel i członek Redakcji ?Filatelisty? (1954-1964). Inicjator (1956) i organizator Komisji Naukowo-Badawczej PZF. Do 1961 r. przewodniczący Sekcji Ekspertów PZF. Dyrektor MWF ?Polska?60? zorganizowanej z okazji 100-lecia pierwszego polskiego znaczka pocztowego. Inicjator i współredaktor (z A. Łaszkiewiczem) monografii ?Polskie znaki pocztowe (1960-1973)?. Autor ponad 100. artykułów badawczych dotyczących polskich, rosyjskich i ukraińskich znaków pocztowych, opublikowanych na łamach polskich, angielskich i niemieckich czasopism filatelistycznych. Za wielki dorobek badawczy, istotny wkład do rozwoju polskiej myśli filatelistycznej i trwałą obecność w polskiej filatelistyce poprzez liczne, pełne odkryć publikacje obejmujące wiele polskich znaków pocztowych został trzykrotnie wyróżniony Medalem ?Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych? (1994, 1999, 2007). Od 1961 r. członek Międzynarodowego Związku Ekspertów Filatelistycznych (AIEP) jako ekspert w zakresie filatelistyki polskiej i rosyjskiej. Członek Komisji Ekspertów Związku Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii i Austriackiego Związku Ekspertów. Na wystawach światowych i międzynarodowych zdobył wiele złotych medali za swoje zbiory znaczków Królestwa Polskiego, Polski i Rosji, dzięki czemu poczynając od ŚWF ?Italia?85? na kolejnych wystawach światowych mógł je prezentować w klasie honorowej FIP. Na XVIII Walnym Zjeździe PZF (Ciechocinek 2002) otrzymał godność Członka Honorowego PZF. W 2002 został sygnatariuszem ?Roll of distinguished philatelists? czyli ?Pocztu Wybitnych Filatelistów?. (Wyróżnienie ustanowione w 1920 na Kongresie Filatelistów Wielkiej Brytanii w Newcastle-On-Tyne jest powszechnie uważane za najwyższe w świecie wyróżnienie filatelistyczne). Za działalność w charakterze międzynarodowego eksperta odznaczony przez AIEP medalem Hunhzikera, a za działalność badawczą medalem H. Kohlera BRD. Jeden z najwybitniejszych polskich filatelistów XX wieku.

Nawrocki Zbigniew ur. 02.08.1934 r. – Borysław (woj. Lwów). Pracownik przemysłu odzieżowego, mistrz pszczelarski, ławnik i kurator dla nieletnich. Internowany w okresie stanu wojennego. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1961 r. w Kole PZF w Kamiennej Górze. W 1964 założył Koło PZF nr 109 w Lubawce, którego jest przewodniczącym. Opiekun Szkolnego Koła PZF (1968-1978), członek Okręgowej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej we Wrocławiu (1969-1973). Członek Zarządu Okręgu PZF we Wrocławiu (od 1989). Zbudował zbiór generalny znaczków polskich od 1918 oraz eksponat tematyczny ?Pszczelarstwo?, za który uzyskał wysokie wyróżnienia medalowe na wystawach w kraju i za granicą (MWF ?Apimondia? Warszawa 1987 medal złoty, XVII OWF ?Warszawa?95? medal złoty, ŚWF ?Pacific?97? w San Francisco medal srebrny, XVIII OWF ?Wałbrzych-Książ?99? medal duży złoty). Organizator i przewodniczący komitetów organizacyjnych wystaw okręgowych i krajowych (1999, 2004) w Lubawce. Sędzia konkursowy I klasy o specjalizacji tematycznej i maksimafilii. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in. Złotą Odznaką Honorową PZF, złotą odznaką ?Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki? (2001), W 2006 XIX Walny Zjazd PZF w Lubinie otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i złotą odznaką ?Zasłużony dla Dolnego Śląska?.

Nowak Marian ur. 06.11.1909 r. – Podwołoczyska ( woj. Tarnopol), zm. 08.12.1988 r. – Katowice. Inżynier górnictwa. W okresie międzywojennym pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Tarnopolu. Uczestnik Wojny Obronnej w 1939 r. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1952 r. w Kole nr 1 w Katowicach. Wiceprezes (1953-1954) i prezes (1954-1985) Zarządu Oddziału, a następnie Okręgu PZF w Katowicach. Członek (1955-1969 i 1973-1986) i wiceprezes (1969-1973) Zarządu Głównego PZF. Inicjator tworzenia komisji koordynacyjnych, które przerodziły się w oddziały PZF. Inicjator i współorganizator Okręgów PZF w Bielsku-Białej i Częstochowie. Współorganizator IX OWF ?Katowice?65?, MWF ?Socphilex IV? (1974) i XIII OWF ?Katowice?79? oraz XIII Walnego Zjazdu PZF (Katowice 1981). Był też czynnym wystawcą, a jego zbiory znaczków poświęconych malarstwu i poczcie ONZ uzyskiwały wysokie wyróżnienia na wystawach różnych szczebli. Za jego kadencji Okręg otrzymał Złotą Odznakę Honorową PZF i złotą odznakę ?Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego?. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in. dwukrotnie Złotą Odznaką Honorową PZF, Złotą Odznaką ?Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki? (1988), odznaką ?75-lecia ruchu, tytułem ?Honorowy Prezes Okręgu Katowice? złotą odznaką ?Zasłużony Pracownik Łączności? oraz innymi odznakami i medalami. W 1977 XII Walny Zjazd PZF w Warszawie nadał mu godność Członka Honorowego PZF. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem ?Za Udział w Wojnie Obronnej 1939?, złotą odznaką ?Za zasługi dla województwa katowickiego? oraz wieloma innymi medalami i odznaczeniami resortowymi i regionalnymi.

Olszewski Stanisław ur. 05.06.1893 r. – Przemyśl, zm. 14.01.1979 r. – Sopot. Prawnik, starosta w Grybowie i Podhajcach, radca Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W czasie I wojny światowej walczył w szeregach II Brygady Legionów pod dowództwem gen. Józefa Hallera. W czasie II wojny światowej prowadził tajne nauczanie. Od 1930 r., po zamieszkaniu na stałe w Krakowie, nawiązał kontakty z wybitnymi filatelistami: S. Mikstein i J. Tislowitz oraz włączył się czynnie do prac organizacyjnych Krakowskiego Towarzystwa Filatelistycznego. Po wojnie w 1945 r. był inicjatorem jego reaktywowania, a na pierwszym zebraniu został wybrany na prezesa. W lutym 1946 r., po przeniesieniu się na Wybrzeże, zainicjował zebranie organizacyjne Gdańskiego Towarzystwa Filatelistycznego z siedzibą w Sopocie i tu również został wybrany na prezesa. Opracował statut Towarzystwa i oryginalne formy pracy jego kół terenowych. W prasie codziennej publikował liczne artykuły propagujące filatelistykę. Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, medalem ?75-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce? i medalem 25-lecia PZF. W 1973 XI Walny Zjazd PZF w Warszawie nadał mu godność Członka Honorowego PZF. Odznaczony Krzyżem Legionów i Krzyżem Niepodległości.

Paszkiewicz Michał ur. 22.09.1934 r. – Witkowo Nowe (pow. Radziechów, woj. Tarnopol) zm. 19.08.2010 r. – Oława. Od 1945 r. wraz z rodzicami zamieszkał w Oławie. Mgr politologii. Filatelistyką interesował się od lat szkolnych. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił 30.06.1960 r. w Kole nr 37. Wkrótce został przewodniczącym nowo powstałego koła PZF przy Zakładach Bieli Cynkowej w Oławie. W 1966 r. wrócił do Koła PZF nr 37, gdzie pełnił funkcję komisarza wystaw i członka Zarządu, a od 1984 r. został prezesem Koła. W latach 1966-1971 członek Zarządu Oddziału, następnie Okręgu PZF we Wrocławiu, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Organizacyjnej, Komisji Odznaczeń i Wyróżnień, sprawował nadzór nad działalnością Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej. W kadencji 1994-1998 członek, a od 2007 wiceprzewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego. Od 1991 r. wiceprezes Okręgu Wrocławskiego. Był czynnym wystawcą filatelistycznym oraz sędzią I klasy, biorąc udział w ocenie eksponatów na wielu wystawach. Inicjator i współorganizator licznych wystaw filatelistycznych w Oławie oraz w Okręgu Wrocławskim PZF. Założyciel wielu młodzieżowych kół filatelistycznych na terenie miasta i powiatu oławskiego. Autor książki ?Poczta Ziemi Oławskiej 1945-2000?. Za działalność filatelistyczną otrzymał wszystkie odznaczenia PZF, łącznie ze Złotą Odznaką ?Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki? (1998) i Medalem ?Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych? (2000). Ponadto otrzymał odznakę 75-lecia Ruchu Filatelistycznego w Polsce, medal ?Zasłużony dla Okręgu Wrocławskiego PZF? oraz wiele innych. Dwukrotnie wyróżniony zespołowo statuetką ?Prymus? za organizację wystaw w Okręgu Wrocławskim PZF oraz za organizację XX Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej. W 2002 r. na XVIII Walnym Zjeździe PZF został wyróżniony godnością Członka Honorowego PZF. Za działalność zawodową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń państwowych i regionalnych, w tym Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Podolecki Feliks ur. 08.05.1938 r. – Lwów. Lekarz medycyny, internista. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1960 r. w Kole nr 1 w Zabrzu. Od 1979 r. w Kole nr 15 w Jeleniej Górze, członek Zarządu Koła od 1993 r. Po przeniesieniu się do Kłodzka od 2001 r. w Kole nr 26, a od 2006 r. w Kole PZF nr 4. Członek Komisji Naukowo-Badawczej przy Zarządzie Okręgu PZF w Krakowie i Wałbrzychu. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Filatelistyki. Prowadzi badania w zakresie historii sieci placówek Poczty Polskiej w latach 1918-1939. Wyniki swoich badań przedstawiał w formie prezentacji na konferencjach naukowych PAF oraz ogłaszał na łamach czasopism: ?Filatelista? i ?Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny?. Za działalność na rzecz filatelistyki został wyróżniony: Złotą Odznaką Honorową PZF (2002); Srebrną Odznaką ?Za zasługi dla polskiej filatelistyki? (2011) oraz innymi medalami i dyplomami ZG PZF.

Polański Włodzimierz ur. 18.11.1878 r. – Winnica za Zbruczem, zm. 26.08.1944 r. – Warszawa. Pułkownik ułanów. Filatelistyką zainteresował się już w młodym wieku. Przed I wojną światową zgromadził specjalizowany zbiór znaczków Rosji, który wystawiał kolejno w Amsterdamie (1909), Bernie (1910), Wiedniu (1911), Londynie (1912), Paryżu (1913) oraz Nowym Jorku i Kassel (1914), uzyskując wysokie wyróżnienia medalowe. Szczególnie jednak interesował się historią poczty i pierwszym znaczkiem polskim z 1860 r. Intensywnie gromadził materiały i od 1912 r. podjął prace badawcze w tym zakresie. Pierwsze opracowanie o polskich całostkach z lat 1858-1865 ukazało się w 1913 r. w berlińskim czasopiśmie ?Der Ganzsachen-Sammler?. Zbierał nie tylko znaczki pocztowe, ale także dokumenty oraz książki dotyczące filatelistyki i historii poczty. W wyniku długoletnich poszukiwań zgromadził unikalny zbiór pierwszego znaczka polskiego, obejmujący jego odmiany i bogatą dokumentację, jak: koperty poczty miejskiej warszawskiej, stemple, klisze, wzory rysunków oryginalnych, ilustracje, jedyne dwie matryce miedziane do druku tego znaczka wykonane przez ówczesnego rytownika Banku Polskiego Henryka Majera, itp. Zbiór prezentowany na wielu wystawach zagranicznych zdobył wysokie wyróżnienia: medal złoty w Paryżu w 1913 i 1925, pozłacane: Londyn (1912) i Genewa (1922). Na I Wystawie Marek w Warszawie (1919) otrzymał list pochwalny od ministra Poczt i Telegrafów, Huberta Lindego, podkreślający jego zasługi dla filatelistyki i historii poczty polskiej. Od 1918 r. członek Polskiego Towarzystwa Filatelistów w Warszawie, a od 1921 r. członek honorowy; członek Krakowskiego Związku Filatelistów (1921) i Związku Filatelistów w Toruniu (1927). W 1921 r. podjął pracę w Ministerstwie Poczt i Telegrafów, od 1925 r. pracował w Muzeum Poczty na stanowisku kustosza, gdzie prowadził dział historyczny i filatelistyczny. W 1930 r. objął kierownictwo placówki. Poznawszy wiele muzeów pocztowych w Europie, napisał studium ?Polskie Muzeum Pocztowe – zarys programu? (1921). Program ten realizował następnie, pracując w Muzeum. Jako długoletni kustosz Muzeum Poczty przyczynił się w sposób bardzo istotny do jego rozbudowy i rozkwitu. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi. Jego imię nosi Koło PZF nr 1 w Warszawie, a podobizna widnieje na znaku opłaty karty pocztowej (Cp 911) wydanej w 1985 r. Zginął pod gruzami 26 sierpnia 1944 podczas Powstania Warszawskiego.

Pompowski Tadeusz ur. 29.08.1910 ? Lwów, zm. 19.03.1985 r. – Gdańsk. Profesor zwyczajny dr inż. Politechniki Gdańskiej. Z ruchem filatelistycznym związany od 1954 r. Członek, a następnie przewodniczący Koła PZF nr 3 w Sopocie. W 1959 r. wybrany na przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Gdańskiego Oddziału PZF. W latach 1961?1969 prezes Zarządu Oddziału PZF w Gdańsku. W 1969 r. Walne Zebranie Delegatów Okręgu nadało mu tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Okręgu PZF w Gdańsku. W latach 1963-1969 członek Zarządu Głównego PZF. Od 1973 był przewodniczącym Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. Wiele uwagi poświęcał pracy z młodzieżą. Publikował w prasie filatelistycznej, m.in. w ?Filateliście?. Był znanym wystawcą wyróżnianych i nagradzanych eksponatów. Na XIII Walnym Zjeździe Delegatów PZF w Katowicach w 1981 r. otrzymał tytuł Członka Honorowego PZF. Za aktywną działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF (1963), Złotą Odznaką ?Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki? (1981) oraz wieloma innymi odznakami i medalami PZF. Za działalność państwową odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wyróżniony licznymi odznaczeniami: ?Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej?, ?Zasłużony dla miasta Gdańska?, a w 1977 r. otrzymał godność ?Zasłużony Nauczyciel PRL?.

Rejnowski Bronisław ur. 11.09.1927 r. – Żydaczów (woj. Stanisławów). Mgr inż. komunikacji, absolwent Politechniki Warszawskiej. Filatelistyką interesuje się od najmłodszych lat. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił 1 lutego 1955 r.. Członek Koła nr 1 im. Włodzimierza Polańskiego w Warszawie. Jako wystawca (od 1966) uzyskał wysokie wyróżnienia medalowe (WF ?Polska 1000?, XIV OWF ?Toruń?83?, XVII OWF ?Warszawa?95?, XVIII OWF ?Wałbrzych-Książ?99?). Znany i ceniony publicysta filatelistyczny, autor kilkuset artykułów z różnych dziedzin filatelistyki na łamach polskiej prasy filatelistycznej (?Filatelista?, ?HBBF?, ?Znaki Polecenia?, ?Świat Erek? i in.) oraz zagranicznej. Długoletni członek Komisji Naukowo-Badawczej Okręgu Warszawskiego i Komisji Całostek Zarządu Głównego PZF. Współzałożyciel i pierwszy prezes Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań ?Znaki Polecenia? (1990-2005), członek zespołu redakcyjnego biuletynu ?Znaki Polecenia (1990-1997), współredaktor i redaktor informatora ?Świat Erek? (1996-1998). Autor licznych haseł w Encyklopedii Filatelistyki (1993), członek rzeczywisty (1993) i honorowy Polskiej Akademii Filatelistyki, redaktor naczelny miesięcznika ?Filatelista? (01.10.1996-30.03.2012). Trzykrotnie wyróżniony medalem ?Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych?. Za działalność filatelistyczną wyróżniony wieloma odznakami i medalami związkowymi m.in. tytułem ?Zasłużony dla Okręgu Warszawskiego PZF? (1994). Wyróżniony przez Polską Kapitułę Filatelistyczną statuetką ?Prymus? za rok 2000 r. w kategorii ?Najlepszy publicysta roku? i medalem Jana Witkowskiego (2008) przez ArGe Polen w Niemczech. Na XIX Walnym Zjeździe PZF (Lubin 2006) otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Wyróżniony odznaką honorową ?Zasłużony Działacz Kultury?.

Roszkowski Aleksander ur. 12.03.1906 r. – Kijów, zm. 17.09.1978 r. – Warszawa. Wyższe wykształcenie handlowe. W okresie międzywojennym członek Polskiego Towarzystwa Filatelistów w Warszawie. W Polskim Związku Filatelistów od 1950 r. Był delegatem na I Walny Zjazd PZF w 1951 r. i został sekretarzem Prezydium Zarządu Głównego (1951-1953). Na V Walnym Zjeździe PZF został wybrany członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego (1957-1959). Był jednym z inicjatorów wspierających wydawanie ?Filatelisty?, na łamach którego opublikował m.in. wspólnie ze Stanisławem Adamskim opracowanie Wydanie ?Groszowe? z 1950 r. (1955-1958). Opracowanie zostało także wydane w języku niemieckim ?Die Währungsreform in der Volksrepublik Polen? (Halle 1958). Specjalizował się w zbiorach znaczków polskich i rosyjskich (w tym ziemstw) oraz tzw. klasyków wielu krajów pozaeuropejskich. Brał aktywny udział w szkoleniu filatelistów i udzielał pomocy w wielu pracach badawczych. Sędzia konkursowy, m.in. na MWF ?Polska?60? w Warszawie. Za działalność filatelistyczną został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF (1957), odznaką ?75-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce?, medalem 25-lecia PZF i innymi odznakami i medalami nadawanymi przez PZF. Na XII Walnym Zjeździe PZF w Warszawie w 1977 r. otrzymał godność Członka Honorowego PZF.

Rydelt Tadeusz ur. 09.06.1909 r. – Stanisławów, zm. 15.06.1987 r. – Rabka. Mgr ekonomii. Przed II wojną światową studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim. Wieloletni dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego ?Las? w Rabce. W 1954 r. założył Koło PZF nr 4 w Rabce, jako jedno z pierwszych w Okręgu Krakowskim. Funkcję przewodniczącego Koła, z niewielkimi przerwami, sprawował aż do śmierci. Był inicjatorem i organizatorem licznych kół młodzieżowych w miejscowych sanatoriach dla dzieci i w szkołach. W efekcie jego działalności w Rabce działało 25. kół młodzieżowych. Stworzył również placówkę koordynującą ich działalność, tj. Ośrodek Filatelistyki Młodzieżowej. Współtwórca zastosowania filatelistyki jako środka terapeutyczno-wychowawczego wśród dzieci i młodzieży z całego kraju, leczącej się długookresowo w sanatoriach uzdrowiskowych. Jego macierzyste koło dorosłych w najlepszym okresie skupiało ponad 450. osób, co było ewenementem w niewielkiej miejscowości. Organizował liczne konkursy oraz inne imprezy filatelistyczne z udziałem młodzieży. Wymiar jego pracy miał znaczenie ogólnokrajowe, bowiem młodzież po zakończeniu kuracji i powrocie do swoich miejsc zamieszkania zaszczepiała zamiłowanie do znaczków pocztowych swoim przyjaciołom i kolegom. Za zasługi dla polskiej filatelistyki został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF i medalem 30-lecia PZF. W 35-lecie Związku otrzymał od Zarządu Głównego PZF specjalny medal i dyplom ?za aktywną działalność na rzecz ilościowego i jakościowego rozwoju filatelistyki wśród dorosłych i młodzieży?. Pozostał przykład człowieka głęboko i bezinteresownie zaangażowanego w filatelistyce, który potrafił ?zarazić? filatelistyką wielkie rzesze dzieci i młodzieży.

Biogramy opracowano na podstawie ?Encyklopedii filatelistyki?, wyd. Warszawa 1993 oraz strony internetowej Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów – www.zgpzf.pl i znajdującego się na niej ?Słownika biograficznego filatelistów polskich? – stamtąd pochodzą także fotografie.