WYBITNI FILATELIŚCI URODZENI NA KRESACH PŁD.-WSCH. NIEZWIĄZANI Z POZNANIEM – CZ. 2

Igor Megger

Andruszczyszyn Michał ur. 21.11.1922 r. Lwów. Nieznana data śmierci. Po wyzwoleniu Lwowa, w sierpniu 1944 r., został zmobilizowany i wcielony do II Armii Wojska Polskiego. Oficer WP. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił 25 stycznia 1958 r. w Kole nr 1 w Warszawie. Aktywnie propagował filatelistykę wśród młodzieży. Był założycielem młodzieżowego koła w Warszawie. W 1963 r. został sekretarzem, a w latach 1966-1970 był wiceprezesem Zarządu Oddziału Warszawskiego PZF. Na X Walnym Zjeździe PZF (1969) został wybrany do Zarządu Głównego PZF i został skarbnikiem. Na kolejnym zjeździe (1973) został członkiem Prezydium ZG PZF i jednocześnie przewodniczącym Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG. W latach 1981-1984 był wiceprezesem Zarządu Okręgu PZF w Warszawie. Organizował liczne szkolenia dla opiekunów filatelistycznych kół młodzieżowych Okręgu PZF w Warszawie, tworząc w latach 1984-1990 centralny ośrodek szkolenia i informacji filatelistycznej w Młodzieżowym Domu Kultury na Muranowie w Warszawie. Za działalność filatelistyczną otrzymał tytuł honorowy i odznakę ?Zasłużony dla Okręgu Warszawskiego PZF” (1983) oraz szereg innych odznaczeń związkowych. Odznaczony też został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem ?Zasłużonemu dla rozwoju lotnictwa? i wielu innymi odznaczeniami wojskowymi.

Bałaban Felicjan ur. 20.10.1891 r., Husiatyn (woj. Tarnopol), zm. 01.02.1975 r., Wrocław. Prawnik, absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, legionista, pułkownik Wojska Polskiego. Dowódca Żandarmerii Ministerstwa Spraw Wojskowych (1929-1939), w czasie II wojny światowej internowany w Oflagu VI B w Dossel. Znany działacz filatelistyczny w okresie międzywojennym. Trzeci prezes Związku Stowarzyszeń Filatelistycznych w Polsce (1936-1939), wybrany na III Zjeździe w Kielcach. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V OWF ?Warszawa 1938?. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi i dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

Baranowski Kazimierz ur. 07.03.1925 r. Wola Lubomirska (pow. Żydaczów, woj. Stanisławów), zm. 09.06.2003 r., Warszawa. Wykształcenie wyższe humanistyczne, płk WP. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił 07.02.1957 r. w Kole PZF nr 19 w Warszawie, którego był współzałożycielem. W latach 1960-1965 opiekun Młodzieżowego Koła Filatelistycznego w Warszawie. W latach 1965-1970 członek Zarządu Oddziału, a następnie Okręgu PZF. Sekretarz (1970-1977) i wiceprezes (1978-1981) Zarządu Okręgu PZF w Warszawie. W latach 1982-1994 sekretarz Głównego Kolegium Sędziów. XVII Walny Zjazd Delegatów (Szczecin 1988) przyznał mu godność Członka Honorowego PZF. Posiadał także szereg innych odznaczeń związkowych. Za pracę zawodową odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i licznymi odznaczeniami wojskowymi.

Bartowski Józef ur. 27.07.1924 r., Turka (woj. Lwów) zm. 21.07.2013 r., Bydgoszcz. Inż. leśnik. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1956 r. Członek i wiceprezes Zarządu Okręgu Bydgoskiego (1962-1993), Przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego (1993-1997). Sędzia i publicysta filatelistyczny. W latach 1960-1996 na łamach bydgoskiego ?Dziennika Wieczornego? prowadził stały kącik p.t. ?Dziennik Filatelisty?, którego łącznie ukazały się 862 numery. Był on wysoko oceniany w ogólnopolskich konkursach na publikacje filatelistyczne w prasie codziennej, a autor został dwukrotnie wyróżniony Medalem ?Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych? (1976, 1992), tytułem ?Zasłużony dla Okręgu Bydgoskiego PZF? i tytułem Honorowego Wiceprezesa Okręgu Bydgoskiego PZF oraz innymi odznakami i medalami nadawanymi przez PZF. W 2002 XVIII Walny Zjazd PZF nadał mu godność Członka Honorowego PZF. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalami ?Zasłużony dla Miasta Bydgoszczy? i ?Za szczególne zasługi dla rozwoju województwa bydgoskiego?.

Biernacki Romuald ur. 06.12.1919 r. Sutyska k. Winnicy, zm. 10.10.2008 r., Leszno. Szkołę średnią ukończył w Sieradzu, gdzie w 1939 r. został wcielony do wojska. W 1945 r. zamieszkał w Lesznie. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w sierpniu 1953 r. w Kole Miejskim PZF, w którym był sekretarzem i ponad 50 lat skarbnikiem. W 1957 r. uczestnik I Zjazdu Zbieraczy Znaczków Pocztowych o Tematyce Religijnej, na którym założono Stowarzyszenie Filatelistów Polskich p.w. Archanioła Gabriela. a który odbył się w 1957 r. w Górce Duchownej k. Leszna. Za zasługi dla Klubu ?Św. Gabriela? otrzymał tytuł Członka Honorowego Klubu (1992), a przez Zarząd Główny Polskiego Związku Filatelistów został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, Złotą Odznaką ?Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (2000) i innymi medalami i dyplomami.

Bobula Bolesław ur. 22.10.1916 r. Mościska (woj. Lwów), zm. 10.12.1998 r., Przemyśl. Księgowy, pracownik służb finansowych administracji państwowej. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1951r. Był założycielem, organizatorem i wieloletnim przewodniczącym pierwszego Koła PZF w Przemyślu. Członek władz Oddziału PZF w Przemyślu i Okręgu PZF w Rzeszowie. Członek Zarządu Głównego PZF (1955-1959). W latach 1984-1990 aktywnie pomagał w budowie Domu Filatelisty w Rzeszowie. Bardzo lubił pracę z młodzieżą, a filatelistykę traktował jako piękną przygodę, naukę i zabawę. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in. Złotą Odznaką Honorową PZF. Jako żołnierz września 1939 r. był odznaczony medalem ?Za udział w wojnie obronnej 1939? i odznaką ?Weteran Walki o Niepodległość?, a za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznakami ?Za Zasługi dla województwa przemyskiego?, ?Zasłużony Pracownik Rady Narodowej?, ?Za Zasługi dla Finansów PRL? i innymi. Wpisany też został do ?Księgi Zasłużonych dla województwa przemyskiego?.

Cyprys Aleksander ur. 31.05.1922 r., Stryj (woj. Stanisławów), zm. 06.03.1994 r., Opole. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1959 r. Był jednym z założycieli Koła nr 9 przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Opolu. Przez kilka kadencji był sekretarzem Koła, a jednocześnie członkiem Zarządu Okręgu Opolskiego PZF. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej (1981-1986). Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, odznaką ?75-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce?, medalem 25-lecia PZF oraz innymi medalami i odznakami nadawanymi przez PZF. Za działalność społeczną na niwie sportowej był odznaczony wieloma odznakami i medalami resortowymi i sportowymi.

Dąbrowski Zbigniew ur. 23.08.1937 r. Stanisławów zm. 12.12.2013 r., Oleśnica. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1963 r. w Kole nr 10 w Świdnicy. Od 1970 r. członek, w latach 1971-1998 sekretarz Zarządu Koła, a od 1998 prezes Koła. W latach 1998-2011 członek i sekretarz Zarządu Okręgu PZF w Wałbrzychu. Założyciel Młodzieżowego Koła Filatelistycznego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in. Złotą Odznaką Honorową PZF, oraz szereg innych odznaczeń związkowych oraz odznaczeniem ministra kultury ?Zasłużony dla kultury polskiej? (2005). Ponadto posiadał Srebrny Krzyż Zasługi, odznaki: ?Za zasługi dla województwa wałbrzyskiego? i ?Zasłużony dla miasta Świdnicy? oraz szereg odznak resortowych.

Gawlik Paweł Jan ur. 03.05.1924 r. Lwów, zm. 22.03.2017 r., Kraków. Literat, dramaturg, krytyk teatralny i publicysta. W latach 70. dyrektor Teatru Starego w Krakowie. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1972 r. w Kole nr 1 im. S. Miksteina w Krakowie. Stały współpracownik Redakcji ?Przeglądu Filatelistycznego?, na łamach którego systematycznie publikował felietony odnoszące się do wielu istotnych zagadnień filatelistyki. Dwukrotnie wyróżniony Medalem ?Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych. Wieloletni działacz Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań ?Cracoviana?. Za osiągnięcia zawodowe i za działalność społeczną odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i odznaką ?Zasłużony Działacz Kultury?, laureat Nagrody Honorowej Fundacji Kultury Polskiej (2009).

Gottlieb Ryszard ur. 30.10.1940 r., Lwów, zm. 07.04.2015 r., Wrocław. Historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1965 r. Przewodniczący Koła nr 55 we Wrocławiu. Długoletni członek Zarządu Okręgu Wrocławskiego PZF, w którym pełnił wiele funkcji. Rzeczoznawca PZF w zakresie wyceny zbiorów filatelistycznych i znaków pocztowych. Sędzia I klasy i przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów. Jako wystawca zdobył wiele wysokich wyróżnień medalowych w tym nagroda honorowa za najlepszy eksponat tematyczny na XV OWF ?Poznań?87?, medal złoty i Wielka Nagroda Klasy Tematycznej na XIX OWF ?Katowice 2003?, medal srebrny na ŚWF ?Bułgaria?89?, medal duży srebrny na ŚWF ?Polska?93. Od XX Walnego Zjazdu Delegatów PZF w Polkowicach Członek Honorowy PZF.

Gross Otton ur. 30.10.1926 r. Stanisławów, zm. 11.06.1994 r., Warszawa. Dziennikarz. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1954 r. w Kole nr 1 w Warszawie, w którym w latach 1989-1994 był członkiem Zarządu. Współzałożyciel i członek Zarządu Klubu Zainteresowań ?Narody Zjednoczone?.Autor licznych artykułów w prasie filatelistycznej i współautor (z Kazimierzem Gryżewskim) książki ?Podróże w świecie znaczków? (1972, 1987), której tłumaczenia ukazały się też w trzech językach (rosyjski 1977, rumuński 1983, węgierski 1984). Pracował przy organizacji ŚWF ?Polska?93? w Poznaniu oraz wielu wystaw w Warszawie. Koledzy powszechnie nazywali go żartobliwie ?Otkiem?. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in. Złotą Odznaką Honorową PZF oraz tytułem ?Zasłużony dla Okręgu Warszawskiego PZF?. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką ?Zasłużony Działacz Kultury? i innymi odznaczeniami.

Hampel Zygmunt ur. 02.05.1909 r. Lwów, zm. w 1985 r., Warszawa. Ekonomista, księgowy. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1955 r. Był zatrudniony w Biurze Zarządu Głównego PZF początkowo na etacie inspektora terenowego, potem kierownika, następnie dyrektora (1955-1975). Jednocześnie w latach 1963-1969 był sekretarzem Zarządu Głównego PZF. W działalności szczególnie dużo uwagi poświęcał sprawom współpracy międzynarodowej i kontaktów na forum FIP. Kolekcjonował znaczki wielu krajów. Jego pasją było także medalierstwo, posiadał jedną z największych kolekcji polskich medali filatelistycznych. Za wielokierunkową działalność na rzecz filatelistyki na wniosek PZF został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był wyróżniony także min. Złotą Odznaką Honorową PZF, srebrnym medalem Międzynarodowej Organizacji Filatelistów Tematyków (FIPCO) i wieloma innymi odznakami i medalami.

Herda Józef ur. 19.03.1931 r. Podhorce (pow. Złoczów, woj. Tarnopol), zm. 21.01.2015 r., Tomaszów Lubelski. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1959 r. Założył Koło PZF nr 15 w Tomaszowie Lubelskim, którego został przewodniczącym. Członek (1965-1984) i wiceprezes (1984-1989) Zarządu Okręgu PZF w Lublinie. Od 1975 r. był pełnomocnikiem ZO PZF w Lublinie na województwo zamojskie, w którym założył ponad 30 kół PZF. W 1990 organizował w Zamościu Okręg Polskiego Związku Filatelistów i został jego pierwszym prezesem (1990-1998). Był organizatorem lub współorganizatorem wielu wystaw filatelistycznych. Współautor opracowania Ruch filatelistyczny na Zamojszczyźnie (1992). Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in. Złotą Odznaką Honorową PZF, tytułem Honorowy Prezes Okręgu PZF w Zamościu oraz innymi odznakami i medalami PZF. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką ?Zasłużony Działacz Kultury?. Na XX Walnym Zjeździe PZF (Polkowice 2011) otrzymał godność Członka Honorowego PZF.

Biogramy opracowano na podstawie Encyklopedii Filatelistyki wyd. Warszawa 1993 oraz strony internetowej Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów- www.zgpzf.pl i znajdującego się na niej ?Słownika Biograficznego Filatelistów Polskich? – stamtąd pochodzą także fotografie.