wycieczki z Budzynia

W związku z sytuacją związaną z epidemią:termin wyjazdu na wycieczkę, ogłoszoną wcześniej, przesunięty został z czerwca na wrzesień (7-15.09.br.). Zapisy – do końca czerwca, potwierdzone wpłatą 800 zł. Druga rata – płatna do końca lipca. Całkowity koszt to 1.660 zł. przy 37 osobach. Pozostałe informacje pozostają bez zmian.

Organizatorzy