WYRÓŻNIENIE DLA ANDRZEJA KUCZYŃSKIEGO

Andrzej Kuczyński

Podczas Poznańskiej Gali Sportu 13 stycznia b.r. długoletni członek naszego Towarzystwa Andrzej Kuczyński został uhonorowany przez Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka za wieloletni wkład w rozwój poznańskiego sportu. Jako nestor poznańskich dziennikarzy sportowych uznawany jest za „chodzącą encyklopedię” wielkopolskiego sportu i największego promotora hokeja na trawie w Polsce. Wyróżnienia dla seniorów wielkopolskiego sportu przyznane zostały już po raz trzeci. Spośród dziennikarzy sportowych w II edycji wyróżnienie to otrzymał Teofil Różański, w III Andrzej Kuczyński. W I spośród wyróżnionych nie było dziennikarza sportowego.

Andrzej Kuczyński urodził się we Lwowie 28 kwietnia 1941 r. W dwa miesiące później do Lwowa weszli Niemcy. Mama Genowefa z domu Podłubny urodziła się w Stanisławowie, szkołę średnią ukończyła u SS Urszulanek, a studiowała romanistykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Ojciec Jan Konstanty Kuczyński pochodził z Ziemi Do­brzyńsko-Chełmińskiej. Ukończył korpus kadetów w Chełmnie oraz w Rawi­czu i przed wojną rozpoczął studia weterynaryjne na UJK. Podczas wojny był w konspiracji w Armii Krajowej. Po wojnie od 1946 r.  Andrzej Kuczyński wraz z rodziną zamieszkał w Poznaniu. W 1964 r. ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Cała jego praca zawodowa jest związana z dziennikarstwem. Rozpoczął ją w ?Głosie Wielkopolskim?, potem praco­wał w prasie wojskowej w tygodniku ?Wiraże? i zakładowej w ?Stomilu?. Wrócił do ?Głosu Wielkopolskiego? do działu sportowego, który prowadził jako kierownik. Do 2000 r. był kierownikiem oddziału ?Sportu? w Poznaniu. Pracował także w „Expresie Poznańskim”, „Przeglądzie Sportowym” i „Tempie”. Przez wiele lat był korespondentem Polskiej Agencji Prasowej. Na emeryturze współpracuje w dalszym ciągu z różnymi tytułami, także z radiem i telewizją. Był preze­sem Klubu Dziennikarzy Sportowych w Poznaniu, od 1976 r. rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Hokeja na Trawie, a obecnie kronikarzem tego Związku. Jest autorem wielu publikacji o hokeju na trawie, w tym książki ?Święta gra azjatyckich magów?.

Wyróżnienie dla Andrzeja Kuczyńskiego

Ma wiele odznak i odznaczeń sportowych, a także Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi. Jako dziennikarz umożliwia nagłośnienie w mediach wszystkich poczynań naszego Oddziału takich jak akcja charyta­tywna ?Serce dla Lwowa? organizowanych przed świętami Bożego Naro­dzenia, informuje media o organizowanych przez nasz Oddział imprezach, wykładach, uroczystościach. Współredagował publikację o sportowcach lwowskich pt.: „Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie w dziejach sportu polskiego”. Jego największym osiągnięciem w Towarzystwie jest zorgani­zowanie historycznego meczu piłki nożnej między reaktywowaną Pogonią Lwów i Wartą Poznań, który odbył się w 2012 r. w ramach Dni Lwowa i Kresów, w 100 rocznicę powstania Klubu Warta Poznań. To wielkie przedsięwzięcie było szeroko omawianym wydarzeniem w Poznaniu, któ­remu Andrzej Kuczyński poświęcił wiele sił, energii i doświadczenia.

An­drzej Kuczyński należy do tego pokolenia lwowian, które miasto swojego urodzenia poznawało już po wojnie, ale wspomnienia rodziców okazały się tak fascynujące, że dzieci przyswoiły sobie całe bogactwo tego zjawiska, któremu na imię Lwów i kontynuują wysiłek rodziców, żeby pamięć o nim przetrwała na zawsze. Za swe zasługi dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w 2007 r. odznaczony został Złotą Odznaką TML i KPW.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska, foto Wanda Butowska