WYSTAWA „1050 lecie CHRZTU POLSKI”

W ramach wyjazdu do Lwowa na uroczystości 360 rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej oraz XIX Dni Lwowa, świętując 1050 lecie Chrztu Polski, nasz Oddział zorganizował wystawę poświęconą temu Jubileuszowi. Autorami wystawy są: Marek Szpytko oraz Wanda Butowska i Janusz Furmaniuk. Na ośmiu planszach przedstawiono historię Chrztu Polski, miejsca z nim związane, oraz katedry w Gnieźnie, Poznaniu i we Lwowie oraz duchownych, którzy swe posługi  sprawowali w tych katedrach. Wystawa we Lwowie prezentowana była przed Teatrem Młodego Widza na ul. Hniatiuka. Decyzją Zarządu poznańskiego Oddziału wystawa ta przekazana została polskiej Szkole Nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie. Obecnie prezentowana jest w kościele św. Anny w Krzemieńcu, po czym pojedzie do Szumska, Ostroroga, Dubna, Brodów, Łucka i innych ośrodków polskich na Ukrainie. Chętni do przedstawienia tej wystawy mogą kontaktować się ze Szkołą Nr 10 we Lwowie.

Hanna Dobias-Telesińska

       

Otrzymaliśmy pierwsze informacje fotograficzne z z lekcji w polskiej szkole Nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie n.t. 1050 lecia chrztu Polski ilustrowanej wystawą z Poznania.

Lwów, czytanie-zdjęcia