WYSTAWA „KAŹŃ PROFESORÓW LWOWSKICH” W SZAMOTUŁACH

Wystawa pt. „Kaźń Profesorów Lwowskich”, którą nasz Oddział wypożyczył z wrocławskiego IPN wzbudziła bardzo pozytywne komentarze, podkreślono szczególnie jej piękne wykonanie oraz ciekawość tematu. Kolejnym miejscem ?pobytu? wystawy był Zespół Szkół nr.2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach.

27 września 2019 r. członkowie naszego Oddziału koledzy Igor Megger, Michał Wojtasiak oraz Jerzy Moroz (nasz członek zamieszkały w Szamotułach) odwiedzili w/w szkołę i przybliżyli młodzieży tematykę wystawy. W czytelni szkoły, w której wystawiona była wystawa Igor Megger opowiedział młodzieży n.t. kaźni profesorów, wraz z podaniem informacji kim byli i jak przebiegło ich aresztowanie, egzekucja i zacieranie śladów zbrodni. Kolega Michał Wojtasiak opowiedział o naszym Towarzystwie oraz o obecnej sytuacji Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich. Prelegenci pokazali młodzieży jak ważne miejsce Lwów zajął w historii Polski. Szczególnie wspomniano dwóch wybitnych naukowców związanych ze Lwowem – prof. Rudolfa Weigla – odkrywcę szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, oraz prof. Ludwika Hirszfelda – odkrywcę grup krwi. Spotkanie odbyło się przy pełnej sali i wzbudziło zainteresowanie młodzieży.

Fakt, że wystawa znalazła się w Szamotułach jest zasługą dyrektora Zespołu Szkół nr 2, mgr Zygmunta Sługockiego. Dyrektor Sługocki od sześciu lat organizuje wyjazdy do Lwowa i na Kresy Południowo-Wschodnie. Zeszłego roku dołączył także do naszej akcji charytatywnej organizując zbiórkę darów w swojej szkole. Zainteresowanie tą tematyką wzięło się u niego stąd, że oprócz tego że jest historykiem, to cała jego rodzina pochodzi z okolic Podhajec. W gabinecie widać także co pana dyrektora interesuje najbardziej – na ścianach są m. in. wizerunki katedry łacińskiej i kościoła św. Elżbiety ze Lwowa. Wspólne tematy spowodowały, że dyskusja z panem Dyrektorem przebiegła w bardzo miłej atmosferze, okazało się także, że znał on osobiście naszego członka z Podhajec śp. Iwo Werschlera.

Pan Jerzy Moroz opowiedział o swoich wstrząsających wspomnieniach z dzieciństwa – co jest motorem do zorganizowania osobnego spotkania w szkole na ten temat. Z rąk naszych członków szkoła oraz pobliskie muzeum otrzymało nasze wydawnictwa, które wzbudziły zainteresowanie.

Poznański Oddział TML i KPW składa podziękowanie panu dyrektorowi Zygmuntowi Sługockiemu, za fakt, iż sam zapytał, czy szkoła może wypożyczyć wystawę oraz za wieloletnie budzenie zainteresowania tematyką kresową wśród swojej młodzieży, a jest to rzadkość w placówkach oświatowych, tym bardziej w wielkopolskich powiatach. Czyn ten jest tym bardziej godny pochwały.

tekst: Igor Megger, foto: z zasobów Szkoły