WYSTAWA „LWÓW ZAWSZE WIERNY” NA POZNAŃSKICH WINIARACH

tekst i foto: Igor Megger

Towarzystwo Miłośników Lwowa o. Poznań wraz z Akcją Katolicką na Winiarach zorganizowało dwa pokazy wystawy: ?Lwów zawsze wierny?. Wystawa ta jest częścią wystawy ?Kaźń profesorów Lwowskich – Wzgórza Wuleckie 1941?, którą nasz oddział wypożyczył od wrocławskiego IPN. Wystawa czynna była w dwóch lokalizacjach:

  1. świetlica osiedlowa przy ul. Rejtana – grudzień 2019
  2. Dom Parafialny (biblioteka) parafii św. Stanisława Kostki przy ul. Rejtana – styczeń 2020

W miejscach tych były przeprowadzone także dwie prelekcje przez kol. Igora Meggera nt. Lwowa. Ponieważ temat Lwowa jest bardzo szeroki prelegent skupił się na podkreśleniu, że nie ma dziedziny życia, w której nie byłoby wybitnych lwowian (sport, nauka, technika, kultura) oraz jak to miasto było ważne dla obrony polskości. Podkreślano także związki Lwowa z Poznaniem. Zachęcano także do wstępowania w nasze szeregi podając dane teleadresowe naszego Towarzystwa.

Wystawa cieszyła się szczególnie zainteresowaniem w drugiej z lokalizacji, w związku z tym, że komunikat podany był na stronie internetowej parafii i w ogłoszeniach parafialnych. Tam też wystawa czynna była dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele. Co do prelekcji warto podać jeszcze kilka ciekawych informacji. W obu udział brał mieszkaniec Winiar Franciszek Bąkowski – ocalały z Huty Pieniackiej, gdzie w wolnych głosach dzielił się swoimi wspomnieniami. Także w obu brali udział kresowianie ? niezrzeszeni, którzy zainteresowali się naszym Towarzystwem. W Domu Parafialnym na wystawie był mieszkaniec Winiar prof. Skarżyński, którego ojciec walczył jako ochotnik-student z Warszawy w obronie Lwowa w 1918 roku, w walkach przy parku Styjskim, gdzie kilka dni odcięci byli przez wojska ukraińskie – zaprezentował także oryginalną fotografię tej ochotniczej warszawskiej kompani.

Zgromadzeni wspominali także mieszańców Winiar i Sołacza, którzy mieszali na nich a pochodzili z Kresów m.in. Jan Serba mieszkał przy ul. Szydłowskiej autor monografii o sztandarze ?Sokoła z Buska?, Jagołkowska Sława z ul. gen. Maczka miała jedno z pierwszych w Poznaniu prywatnych szkół nauki języków obcych (oboje członkowie naszego towarzystwa), Włodzimierz Ścisłowski (Białoruś, ojciec jego był adiutantem gen. Olszyny-Wilczyńskiego) z ul. Nad Potokiem był autorem piosenki ?chabry z poligonu?, małżeństwo Zygmunt i Fortunata Obrąpalscy z Wilna – ona wielkiej sławy fotograf, on prezes poznańskiego oddziału Polskiego Związku Filatelistów (ul. Śląska). Wobec wielu nazwisk możliwe, że powstanie osobny artykuł w czasopiśmie parafialnym.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w tym miejscu szczególnie pragnie podziękować Jerzemu Millerowi – przewodniczącemu Winiarskiej Akcji Katolickiej i kierownikowi biblioteki parafialnej za pomoc i organizacje obu lokalizacji, propagowanie ich ustnie i pisemnie, oraz pełnienie dyżurów przy wystawie. Skromnym podziękowaniem dla niego są dwie nasze publikacje, które otrzymał na jednym z wykładów.