XIX Dni Lwowa i Kresów we Lwowie

W dniach 6 do 11 kwietnia br., po długim okresie przygotowań, odbyła się wycieczko-pielgrzymka Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich do Lwowa. W godzinach wczesno popołudniowych, po godzinach podróży, stanęliśmy w hotelu CB we Lwowie. Jeszcze w dniu przyjazdu, w czwartkowy wieczór, po obiedzie i krótkim odpoczynku, wszyscy wyszliśmy na wieczorny spacer po Lwowie. Spacer ten kontynuowaliśmy w piątkowe przedpołudnie. Tym razem w sposób zorganizowany z przewodnikiem. Katedra św. Jura, katedra łacińska, starówka, katedra Ormiańska – to główne miejsca, do których dotarliśmy. Po drodze uliczki, zaułki i trochę czasu wolnego na drobne zakupy. Po obiedzie kolejna atrakcja. Spektakl baletowy w operze Lwowskiej. Wcześniej jednak mieliśmy okazję do zwiedzenia gmachu opery i poznania jej historii.

Sobota to dzień szczególny i główny naszej wyprawy. Na godz. 900 rano przybyliśmy do katedry, by uczestniczyć w sprawowanej przez abpa Wacława Depo ? metropolitę częstochowskiego, mszy św. z okazji 360 rocznicy Ślubów Jana Kazimierza przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej. Uroczystości zgromadziły biskupów, duchowieństwo oraz wiernych z Polski i Ukrainy. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z obu krajów, w tym: Henryk Litwin ? ambasador RP w Kijowie, Wiesław Mazur ? konsul generalny RP we Lwowie, Adam Kwiatkowski ? sekretarz stanu i szef gabinetu prezydenta RP Andrzeja Dudy, który odczytał skierowany do zgromadzonych list prezydenta. Obecny był również marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski i w-ce marszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki. Oprawę muzyczną tej szczególnej uroczystości przygotował Chór i Orkiestra Kameralna Nicolaus z Kraczkowej. Gospodarzem tych obchodów był oczywiście abp Mieczysław Mokrzycki ? ordynariusz łacińskiej diecezji lwowskiej, który na zakończenie Eucharystii wraz z abpem Depo, klęcząc przed Maryją Gwiazdą Lwowa, na wzór króla Jana Kazimierza, zawierzyli kościół i swoje ojczyzny Lwowskiej Pani. W trakcie nabożeństwa był również szczególny poznański akcent. Abp Mieczysław Mokrzycki poświęcił przywieziony przez nas, a dokładnie przez członków Stowarzyszenia Millenijnego kopię obrazu Matki Boskiej Łaskawej, która w październiku w uroczystej procesji przeniesiona zostanie do kościoła św. Małgorzaty na poznańskiej Śródce.

W sobotnie popołudnie spotkaliśmy się w Teatrze Młodego Widza na ul. Hniatiuka. Tu nastąpiła inauguracja XIX Dni Lwowa. Uroczystość tą uświetnili zaproszeni goście w tym: abp Mieczysław Mokrzycki ? metropolita lwowski, Emil Legowicz ? prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z małżonką, o. Władysław Lizun ? proboszcz parafii św. Antoniego, o. Paweł Tomys ? proboszcz parafii św. Marii Magdaleny. Po uroczystym otwarciu obchodów przez prezesa Stanisława Łukasiewicza głos zabrała Pani Bożena Łączkowska ? honorowy prezes poznańskiego oddziału TML i KPW, która przedstawiła sylwetkę i działalność Mirosławy Tomeckiej ? prezesa Towarzystwa ?Wielkie Serce? z Nowego Rozdołu. Mirosława Tomecka stworzyła w tym niewielkim mieście ośrodek kulturalno-oświatowy a w nim Polską Szkołę im. Karoliny Lanckorońskiej. Każdego roku z wielkim rozmachem organizuje też Dni Kultury Polskiej, w których uczestniczy wielu lokalnych mieszkańców mających tym samym możliwość poznania kultury polskiej i jej historii. Cały swój czas poświęca pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich pomocy. Po odczytaniu laudacji Stanisław Łukasiewicz wręczył Pani Mirosławie przyznaną wcześniej przez Zarząd Poznańskiego Oddziału TML i KPW wyróżnienia w postaci statuetki lwowskiego lwa ?Semper Fidelis?. Następnie głos zabrał abp Mieczysław Mokrzycki, który dziękując za zaproszenie i zorganizowane obchody wręczył prezesowi Łukasiewiczowi pamiątkowy medal, wybity z okazji 25-lecia odnowienia struktur kościoła katolickiego na Ukrainie. Przeprosił równocześnie, że nie może być z nami do końca, ale obowiązki związane z przybyłymi na poranne uroczystości gośćmi nie pozwalają na dłuższy pobyt w naszym gronie. Ksiądz Arcybiskup zatrzymał się na chwilę na zorganizowanej przed teatrem, a przywiezionej przez nas z Poznania, wystawie związanej z 1050 rocznicą Chrztu Polski. W dalszej części spotkania wystąpiła z patriotyczną inscenizacją młodzież z Nowego Rozdołu i Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich z Poznania oraz chór ?Echo? pod dyr. Edwarda Kuca ze Lwowa. Niezapomniane, wspaniale występy, które na długo pozostaną w pamięci i żal tylko że to patriotyczne przesłanie przesycone historią, tęsknotą i nostalgią nie może być zaprezentowane szerszym kręgom odbiorców.

A wieczorem coś dla ciała. O godz. 2030 spotkaliśmy się na uroczystej kolacji podsumowującej niejako nasz wyjazd. A że była i muzyka, to nie obyło się bez wspólnych śpiewów i tańców.

Niedziela to ostatni dzień naszego pobytu we Lwowie. Rano msza św w kościele św. Marii Magdaleny, po czym autokarami udaliśmy się na Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt. Tam złożyliśmy wiązankę kwiatów na płycie głównej, drobne wiązanki i biało czerwone chorągiewki na mogiłach Orląt. O godz. 1500 przekroczyliśmy granicę, by po obiedzie w Przemyślu wsiąść do pociągu w kierunku Poznania. W tym miejscu przychodzą na myśl słowa wypowiedziane niegdyś w podobnej sytuacji przez naszego Papieża św. Jana Pawła II: ?żal odjeżdżać, żal odjeżdżać?.

tekst i foto: Jacek Kołodziej

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnej oraz udanej organizacji naszego wyjazdu. Uczestnikom dziękuję za miłą i serdeczną atmosferę, aktywny udział we wszystkich punktach programu oraz życzę następnych pełnych wrażeń wojaży po Kresach.

Zapraszam do naszej siedziby (CK Zamek, ul. św. Marcin 80/82, pok .336) w każdą środę w godz. 16 ? 18.

O naszych działaniach wszystko na stronie www.lwowiacy.pl

Stanisław Łukasiewicz

W Przemyślu W drodze do Lwowa
Przed Teatrem Wielkim we Lwowie
Przed Teatrem Wielkim we Lwowie
Zwiedzanie Teatru Wielkiego Foyer Teatru Wielkiego Przed spektaklem Goście z Polski i Ukrainy Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Msza św. w Katedrze Inauguracja XIX Dni Lwowa Prezes Stanisław Łukasiewicz Wręczenie wyróżnienia Lwa Semper Fidelis Mirosławie Tomeckiej
Wyróżniona Lwem Semper Fidelis Mirosława Tomecka
Wyróżniona Lwem Semper Fidelis Mirosława Tomecka
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki
Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz
Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz
Abp Mieczysław Mokrzycki wręcza medal prezesowi Stanisławowi Łukasiewiczowi Wzruszający występ młodzieży z Nowego Rozdołu Występ uczniów z Nowego Rozdołu Występ młodzieży z Nowego Rozdołu Tańce polskie Inscenizacja uczniów z Nowego Rozdołu Młodzież z Nowego Rozdołu Młodzież z poznańskiego Gimnazjum Występ młodzieży z Gimnazjum Nr 65 z Poznania Występ chóru Echo ze Lwowa pod dyrekcją Edwarda Kuca Zasłużony chór Echo z dyrygentem Edwardem Kucem Członkowie Zarządu TML i KPW z arb. Mieczysławem Mokrzyckim Na zakończenie wszyscy świetnie się bawili Zabawa i dobre humory Msza św. w kościele p.w. Marii Magdaleny we Lwowie W kościele p.w. Marii Magdaleny Sztandar Gimnazjum Nr 65 im. Orląt Lwowskich z Poznania Przy bramie Cmentarza Łyczakowskiego Na Cmentarzu Łyczakowskim Zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego Przy grobie Marii Konopnickiej Uczestnicy wycieczki na Cmentarzu Orląt
Mogiły Orląt
Mogiły Orląt
Grób poległych na Persenkówce