XXX LECIE TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁ.-WCH. ORAZ ZJAZD DELEGATÓW

W dniach 21-23 września 2018 roku odbył się we Wrocławiu Zjazd Sprawozdawczy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Połudnniowo-Wschodnich połączony z obchodami XXX lecia Towarzystwa.

W Zjeździe uczestniczyli: kol. Janusz Furmaniuk i kol. Jacek Kołodziej, delegaci Poznańskiego Oddziału TML i KPW wybrani na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w 2016 roku, oraz prezes Poznańskiego Oddziału kol. Stanisław Łukasiewicz. W sobotę o godz. 900 wszyscy delegaci, prezesi oddziałów i klubów i zaproszeni goście przybyli do Filharmonii wrocławskiej, gdzie nastąpiła oficjalna część uroczystości.

Po powitaniu i krótkim wprowadzeniu przez prezesa Zarządu Głównego Andrzeja Kamińskiego nastąpiło wręczenie okolicznościowych wyróżnień najbardziej wyróżniającym się członkom Towarzystwa i organizacji oraz osób wspomagających działalność TML i KPW. Następnie głos zabrał prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz, który składając gratulacje i życzenia na zakończenie wręczył na ręce prezesa Andrzeja Kamińskiego okolicznościowy dyplom.

Kolejnym punktem było wystąpienie z prezentacją multimedialną ?Nie tylko 11 listopada? Tomasza Kuby Kozłowskiego.

Po niej nastąpiła część artystyczna, którą wypełniły występy Tiligentnych Batiarów z Bytomia i kapeli Lwowska Fala ze Lwowa. Całość uroczystości prowadził niezastąpiony Wojciech Habela, który konferansjerkę wzbogacał recytowaniem wierszy Herberta i fragmentami prozy.

W godzinach popołudniowych rozpoczął obrady Zjazd Sprawozdawczy Delegatów TML i KPW. Wysłuchano i przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, Oddziałów i Klubów oraz wykonanie uchwał podjętych na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w roku 2016. Delegaci wysłuchali również sprawozdania finansowego Zarządu Głównego oraz sprawozdania Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Obradom Zjazdu towarzyszyła okolicznościowa wystawa ?Historia zaklęta w dokumentach? przygotowana przez Wrocławski Oddział TML i KPW.

Sobotnie obchody XXX lecia Towarzystwa i obrady Zjazdu zakończyła uroczysta kolacja i spotkanie koleżeńskie, a całość zakończyła niedzielna Msza św. w kościele św. Stanisława przy pl. Wolności we Wrocławiu.

tekst i foto: Jacek Kołodziej