ZAKOŃCZENIE JUBILEUSZOWYCH XXV DNI LWOWA I KRESÓW W POZNANIU

3 października 2022 r. zakończyliśmy obchody jubileuszowych XXV Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu.

Uroczystość odbyła się w Katedrze Poznańskiej, gdzie w obecności wiernej kopii Matki Bożej Łaskawej ze Lwowa odprawiona została msza św. w intencji wszystkich Kresowian. Obraz przenieśli z kaplicy pod ołtarz główny panowie, przedstawiciele organizacji kresowych z Poznania: Stanisław Łukasiewicz i Michał Wojtasiak – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu, prezes Ryszard Liminowicz – Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz prezes Marek Macutkiewicz – Związek Sybiraków Oddział Wielkopolska. Mszę odprawił i homilię wygłosił ks. prałat Jan Stanisławski, który opowiedział o związkach religijnych Wielkopolski z Kresami. Nawiązał także do okrutnej wojny na Ukrainie.

Po mszy św. Kresowianie udali się na spotkanie organizacji kresowych i kombatanckich do sali parafialnej przy Katedrze – „Laboratorium Wiary”. Gości oraz członków poznańskiego Oddziału TMLiKPW powitała prezes Katarzyna Kwinecka, która odczytała fragment listu od Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego.

Podczas spotkania prelekcję wygłosił dr Marek Rezler: „Każda rodzina ma swoją historię – spojrzenie na słynne rody kresowe”. Prelegent przedstawił cztery rody magnackie, które przez wieki zamieszkiwały i rządziły na Kresach: Potockich, Czartoryskich, Sobieskich i Wiśniowieckich. Przedstawił sylwetki znanych magnatów, a także królów wywodzących się z tych rodów, m.in.: zwycięzcę spod Wiednia, doskonałego dowódcę króla Jana III Sobieskiego, księcia i dowódcę wojsk koronnych, wojewodę ruskiego Jeremiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego, a także jego syna króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Mówił o ich wpływach nie tylko na Kresy, ale i na dzieje Polski. Swoją wypowiedź ilustrował na ekranie herbami rodów, portretami głównych przedstawicieli tych rodów oraz fotografiami obecnego stanu ich rezydencji, które zostały odrestaurowane lub popadły w ruinę. Jak zwykle wystąpienie dr. Marka Rezlera było interesujące, zebrani z uwagą słuchali. Były także akcenty nawiązujące do wojny na Ukrainie.

Przy zastawionym stole zebrani dyskutowali, zadawali pytania. Zebranie uświetnili śpiewem oraz akompaniamentem harcerze z Kręgu Seniorów ZHP – „SZÓSTACY”, którzy przekazali na ręce pani prezes Katarzyny Kwineckiej własnoręcznie wykonane życzenia podpisane przez komendanta hm. Bogusława Olejniczaka. Wszyscy włączyli się do śpiewu piosenek lwowskich, harcerskich i popularnych.

Przedstawiciele zaproszonych organizacji zabierali głos. Prezes Ryszard Liminowicz zaprosił nas na Bigos Wileńsko-Nowogródzki, który odbędzie się w listopadzie. Głos zabrał także Wawrzyniec Wierzejewski prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, który wspominał pomoc jaką udzielili Powstańcy Wielkopolscy Polakom podczas obrony Lwowa przed Ukraińcami w latach 1918-1919. Stanisław Łukasiewicz zapowiedział akcję charytatywną „Serce dla Lwowa”, która pojedzie do naszych Rodaków przed Świętami Bożego Narodzenia.

I tak zakończyły się jubileuszowe XXV Dni Lwowa i Kresów. Teraz będziemy podsumowywać osiągnięte cele i planować przyszłoroczne Dni.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska

foto: Wanda Butowska, Katarzyna Kwinecka