ZAPROSZENIE


Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich serdecznie zaprasza do udziału w kolejnym, czwartym Biegu Orląt. Ogólne zasady regulaminowe są następujące:


1. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie 9-letnie dzieci.
2. Dystans biegu wynosi 1421 metrów.
3. W Biegu nie ma zwycięzców, ani przegranych – celem jest przebiec zakładany dystans.
Wymienione wyżej liczby mają bezpośrednie odniesienie do wydarzeń z lat 1918-1919. W walkach o Lwów zginęło wówczas 1421 dzieci i młodzieży, przy czym najmłodszy z nich Janek Kukawski miał 9 lat. To były Orlęta Lwowskie.
W Biegu Orląt można wziąć udział wyłącznie raz w życiu i na tym polega jego wyjątkowość. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal oraz dyplom z opisem wydarzenia.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, wcześniejsza formuła biegu scentralizowanego, została przekształcona w przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio w szkołach. Dla wszystkich zainteresowanych szkół, które zgłoszą swój udział, ustalono ogólnie obowiązujący termin na
realizację tego przedsięwzięcia na dzień 10 czerwca 2022 r. w godzinach przedpołudniowych.
Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną do końca marca 2022 r. na adres Zarządu Głównego TLM i KPW: tmlikpw-zarzadglowny@wp.pl   W zgłoszeniu należy podać następujące dane:
– nazwa i adres szkoły
– telefon kontaktory i adres elektroniczny
– przewidywana liczba uczestników.

Adam Kiwacki
Prezes Zarządu Głównego TML i KPW