ZAPROSZENIE

Szanowni Lwowiacy,

przekazuję zaproszenie na uroczystości upamiętniające marszałka Ferdynanda Focha w stulecie jego pobytu w Poznaniu.

Serdecznie pozdrawiam

Wanda Butowska

Szaanowni Państwo,

Ferdynand Foch – marszałek trzech narodów – zapisał się na kartach historii jako wielki, oddany przyjaciel naszego kraju. W Polsce był tylko raz, w 1923 roku. Witały go zarówno gromadzące się na ulicy tłumy jak i władze państwowe. Wtedy odwiedził również Poznań, w którym był 7 i 8 maja. 

W imieniu władz Miasta Poznania, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza serdecznie przekazuję zaproszenie na otwarcie wystawy pt.: „Z wizytą u wdzięcznych przyjaciół. W stulecie podróży Ferdynanda Focha po Polsce”, które odbędzie się 8 maja 2023 r. o godz. 10:00 na Rynku Łazarskim, w okolicach ul. Głogowskiej – noszącej niegdyś nazwę ulicy Focha, a następnie na sesję popularno-naukową do Sali Lubrańskiego w Collegium Minus UAM na godz. 11:30.

Sesja popularno-naukowa „Marszałek Ferdynand Foch w Poznaniu. W stulecie wizyty”

Program:
• Powitanie zebranych przez reprezentantów organizatorów obchodów (IPN O/Poznań, UAM, UMP):
• Prezentacja książki autorstwa Jana Romana Potockiego, Frédérica Gueltona i Marii Grąbczewskiej Braterstwo broni. Wsparcie wojskowe Francji dla Polski 1917–1924, Warszawa 2020 w formie rozmowy prof. UAM dr. hab. Konrada Białeckiego z hrabią Janem Romanem Potockim.
• Przerwa kawowa
Referaty:
• Prof. dr hab. Tomasz Schramm – „Wizyta marszałka Ferdynanda Focha w Poznaniu”
• Prof. UAM dr hab. Maciej Michalski – „Doktorat honoris causa dla Ferdynanda Focha”
• Dr Piotr Grzelczak – „Pamięć o marszałku Ferdynandzie Fochu w Wielkopolsce”
• Prezentacja filmu „Ferdynand Foch w Poznaniu” (15 minut) powstałego we współpracy z „Głosem Wielkopolskim”.
• Prezentacja broszury poświęconej wizycie Ferdynanda Focha w Poznaniu przygotowanej przez IPN i Wydawnictwo Miejskie Posnania.
• Prezentacja folderu filatelistycznego przygotowanego przez Pocztę Polską.
• Podsumowanie i zamknięcie obrad.

Organizatorzy:
Miasto Poznań,
UAM w Poznaniu,
IPN Oddział w Poznaniu

Spotkajmy się, by wspólnie uczcić setną rocznicę tej wizyty i wyrazić wdzięczność, za Jego zasługi dla naszego Miasta.

Z wyrazami szacunku

Patryk Pawełczak

Dyrektor Gabinetu Prezydenta
Urząd Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań