ZAPROSZENIE – NOC MUZEÓW

Serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę 14 maja br. do Domu Polonii (Stary Rynek 51, I piętro) na ,,Noc Muzeów”, w której TML i KPW bierze udział.

Z naszej strony (godzina 19.00-19.45) odbędzie się prelekcja Tomasza Łęckiego, dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu, dotycząca współpracy Muzeum Narodowego w Poznaniu z Lwowską Narodową Galerią Sztuki w dziedzinie ratowania zabytków Lwowa przed możliwymi zniszczeniami wojennymi. Pan dyrektor, od momentu wybuchu wojny na Ukrainie, był we Lwowie kilkakrotnie. Przedstawi swoje doświadczenia w oparciu o materiał zdjęciowy. Jest to wyjątkowa możliwość pozyskania informacji ,,u źródła”. To właśnie poznańskie Muzeum zainicjowało pomoc w ratowaniu cennych dzieł sztuki we Lwowie.

z serdecznymi pozdrowieniami

Katarzyna Kwinecka – prezes TML i KPW o/Poznań

Całościowy program Nocy Muzeów w Domu Polonii przedstawia się następująco (na wszystkie wydarzenia – wstęp wolny!):

godz. 18.00

WILNO I POZNAŃ W ŻYCIU ROMANTYKÓW POLSKICH

Prelekcja multimedialna, Krzysztof Styszyński. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa z cyklu „Kresy w fotografii Wielkopolan” z okazji Roku Romantyzmu Polskiego. Ponadto wspólne śpiewanie utworów A. Mickiewicza, J. Słowackiego i Wł. Syrokomli.

Organizator prelekcji: Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu.

godz. 19.00

NAJNOWSZE DOŚWIADCZENIA WSPÓŁPRACY MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU Z LWOWSKĄ NARODOWĄ GALERIĄ SZTUKI PODCZAS OBECNEJ WOJNY W UKRAINIE.

Prelekcja multimedialna, Tomasz Łęcki, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Organizator prelekcji: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu.

godz. 20.00

ZAGINIONE DZIEŁA SZTUKI ZE ZBIORÓW POLSKICH

Prelekcja multimedialna, Aleksandra Lorbietzka, AWF Poznań

godz. 21.00

KUCHNIA KRESOWA. PREZENTACJA POTRAW ORAZ ICH DEGUSTACJA.

Prezentację poprowadzą studenci polonijni z Klubu Studentów Polonijnych.

godz. 22.00

W MUZYCZNYM NASTROJU

Wykonawcy: studenci i absolwenci Akademii Muzycznej w Poznaniu.

godz. 23.00

CZY W DOMU POLONII STRASZY?

Zwiedzanie wnętrz budynku Domu Polonii z latarkami. Zbiórka chętnych przed wejściem do budynku.