ZASŁUŻONY DLA MIASTA POZNANIA

29 czerwca 2015 r. w Ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Poznania, na której ogłoszone zostały wyróżnienia: Honorowy Obywatel Miasta Poznania dla Agnieszki Duczmal, dyrygentki Orkiestry Amadeus oraz Zasłużony dla Miasta Poznania dla Eleni Heleny Tzoka piosenkarki, Michała Grudzińskiego aktora Teatru Polskiego w Poznaniu, bibliotekarki Jany Subrovej, prof. Jacka Wiesiołowskiego, historyka oraz dla Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Wyróżnienia przypadły także Iwonie Matkowskiej, wicemistrzyni świata w zapasach – Nagroda Sportowa Miasta Poznania, prof. Markowi Hendrykowskiemu z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM – Nagroda Naukowa Miasta Poznania oraz projektantowi i designerowi Aleksandrowi Kuczmie z Uniwersytetu Artystycznego – Nagroda Artystyczna.
Uroczysta sesja Rady Miasta odbyła się w dniu imienin Poznania. Jej przewodniczący Grzegorz Ganowicz stwierdził, że 40% składu Rady, to wyłonieni w wyborach nowi ludzie. Radni podjęli się odpowiedzialności za miasto i wraz z nowym Prezydentem Miasta zapewnią wspólnie sprawne funkcjonowanie Poznania. Prezydent Jacek Jaśkowiak powiedział, że w wyborach społeczeństwo dokonało zmian, które nakładają na władze wielką odpowiedzialność. A to oznacza, że należy poświęcić wszelkie wysiłki wyzwaniom i poprzez kompromisy, budując mosty a nie mury, spełnić oczekiwania mieszkańców Poznania.
Nastąpiło wręczenie wyróżnień. Przewodniczący Grzegorz Ganowicz wraz z Prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem wręczyli przyznany przez Radę Miasta Poznania tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania Agnieszce Duczmal, dyrygentce, która stwierdziła, że nagroda ta należy do całej orkiestry Amadeus, muzyków i pracowników, a wdzięczność dla rodziców, którzy nauczyli ją miłości do muzyki i literatury, a także dla męża, z którym od 46 lat pracuje w orkiestrze i dzieciom, które już w trzecim pokoleniu kontynuują muzyczne tradycje.
Przyznano również pięć tytułów „Zasłużony dla Miasta Poznania”. Otrzymali je: piosenkarka Helenie Tzoka – Eleni; Michał Grudziński, wieloletni wybitny aktor Teatru Polskiego; bibliotekarka Jana Subrova, w uznaniu zasług dla współpracy partnerskiej Poznania i Brna, i w podziękowaniu za osobiste zaangażowanie w budowanie przyjacielskich relacji między obu miastami; profesor Jacek Wiesiołowski, historyk, były poznański radny, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i wieloletni redaktor naczelny „Kroniki Miasta Poznania”; oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu w uznaniu dla wieloletnią działalność na rzecz popularyzacji Lwowa i Poznania, podtrzymywanie tradycji i więzi kulturowych między miastami ze szczególnym uwzględnieniem działań wspierających Polaków na Ukrainie. Nagrodę dla Towarzystwa odebrała Prezes Bożena Łączkowska.
Na koniec Iwona Matkowska, wicemistrzyni świata w zapasach otrzymała Nagrodę Sportową Miasta Poznania, prof. Marek Hendrykowski z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM dostał Nagrodę Naukową Miasta Poznania, projektant i  designer Aleksander Kuczma z Uniwersytetu Artystycznego Nagrodę Artystyczną.

Hanna Dobias-Telesińska