SKŁADKI CZŁONKOWSKIE, DOKUMENTY

W marcu 2023 związku ze wzrostem kosztów utrzymania, Zarząd oddziału poznańskiego TMLiKPW podjął uchwałę o utrzymaniu wysokości składki członkowskiej, ale oprócz tego wprowadza dodatkową opłatę (jak istniejący dawniej fundusz lwowski), która byłaby przeznaczona na działalność statutową Oddziału. Jest to 50 zł./rok (co miesięcznie daje 4,- zł. z groszem). Nie jest to więc bardzo duże obciążenie, ale bez tej dodatkowej opłaty nie jesteśmy w stanie dłużej utrzymywać naszej siedziby po podwyżkach, jakie odczuwają wszystkie organizacje. Jeżeli kogoś z Państwa stać na większe wsparcie, to zachęcamy. Wdzięczni będziemy za każdą złotówkę. W skrócie to wygląda tak:
Osoby pracujące: 80,- + 50,- = 130,- /rok
Renciści, emeryci: 40,- + 50,- = 90,-/rok
Osoby po 80 urodzinach: 20,- + 50,- = 70,-/rok
Wpłat można dokonywać w siedzibie CK Zamek pok.336 w środy godz. 16-17.30
lub na konto Oddziału:
Konto: PKO BP : 06 1020 4027 0000 1302 0293 3455

Ważne by w tytule przelewu napisać : Składki członkowskie oraz kto wpłaca.

W związku iż Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) Bardzo prosimy również o darowanie 1,5 % podatku, który przeznaczamy w całości na akcję charytatywną KRS 0000107982.

Statut Towarzystwa znajduje się w zakładce o nas – dane kontaktowe

Deklaracja członkowska do Towarzystwa (aby pobrać należy kliknąć myszą na deklarację prawym przyciskiem i zapisać grafikę)