ZEBRANIE ZARZĄDU

Dziś t.j. 5 stycznia 2022 r., na swym noworocznym zebraniu spotkał się Zarząd Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym obiadem i życzeniami, po czym przy świątecznych słodkościach Pani Prezes rozpoczęła zebranie. I tu niemiła niespodzianka. W trakcie odczytywania protokołu z grudniowego zebrania zerwani zostaliśmy alarmem bombowym i poleceniem natychmiastowej ewakuacji. Pośpiesznie opuściliśmy Zamek z nadzieją na rychłe spotkanie.