ZJAZD CZORTKOWIAN – WARSZAWA 04.09.2022

Doroczny zjazd, a właściwie spotkanie byłych mieszkańców Ziemi Czortkowskiej i ich rodzin, odbyło się po dwuletniej przerwie 4 września br, tradycyjnie w pierwszą niedziele września, i tradycyjnie w kościele p.w. św. Jacka w Warszawie. Jest to tradycja trwająca ponad 30 lat. Miejsce nie jest przypadkowe – tam tez znajduje się oryginalny wizerunek Matki Boskiej Czortkowskiej z Różą, oraz pamiątkowe tablice ku pamięci pomordowanych i poległych Czortkowian.

Spotkanie rozpoczął różaniec święty o godz. 11.30 w intencji zmarłych w ostatnim czasie Czortkowian. Po różańcu odprawiona została msza święta także w intencji zmarłych i żyjących Czortkowian oraz o beatyfikację czortkowskich zakonników-Dominikanów zamordowanych przez NKWD w 1941 roku.

W homilii podkreślono udział Czortkowian dla niepodległości kraju, wspomniano ich sytuację dawniej i teraz, a także przybliżono sylwetki pomordowanych zakonników. Jednym z koncelebrujących był nasz krajan z pod Czortkowa ojciec Józef Bielawski.

Po mszy św. uczestnicy spotkania spotkali się w przyparafialnej salce by powspominać dawne dzieje. Niestety z roku na rok frekwencja jest coraz mniejsza. Wraz z osobami towarzyszącymi i przedstawicielami Dominikanów w spotkaniu wzięło udział 20 osób. Poza dwoma przypadkami wszyscy byli z Warszawy. Miłymi gośćmi była ekipa filmowców z Wirtualnego Muzeum – Portalu Dziedzictwa Kresów w Przemyślu, którzy rejestrowali spotkanie (od nich pochodzą także zdjęcia do artykułu za co dziękujemy). Spotkanie zakończono około godziny 15.00.

Uczestnicy serdecznie dziękują p. Róży Sokołowskiej za organizację spotkania-zjazdu, które w ostatnich latach właściwie organizuje sama.

Pani Róża zaproponowała spotkanie opłatkowe Czortkowian w tym samym miejscu i godzinie 15 stycznia 2023, na które już teraz zapraszamy wszystkich chętnych. Osoby zainteresowane zapraszamy serdecznie także dla tego, iż może to być ostatnia okazja spotkać się w czortkowskim gronie – wobec malejącej frekwencji i sił osób organizujących spotkania przyszłość tych spotkań stoi pod dużym znakiem zapytania.

Na zakończenie pragnę dodać że w trakcie zjazdu odbyła się zbiórka-składka na pomoc dla sióstr dominikanek w Czortkowie. Uzyskaną kwotę w sumie: 483 zł przekazano na konto sióstr Dominikanek.

Igor Megger Poznań