ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA KS. KANONIKA TADEUSZA MAGASA

1 czerwca 2022 roku w Katedrze Poznańskiej pod przewodnictwem Metropolity Poznańskiego Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, odbyła się uroczysta msza św. z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa księży z Archidiecezji Poznańskiej. Uroczystość ta zgromadziła jedenastu czcigodnych jubilatów, wśród nich ks. kanonika Tadeusza Magasa, który przed uroczystą mszą św. wygłosił wprowadzenie do niej. Metropolita Poznański w homilii nawiązał do historycznych wydarzeń jakie towarzyszyły jubilatom podczas ich pięćdziesięcioletniej posługi kapłańskiej i wspomniał arcybiskupa Baraniaka, który ich wyświęcił. Po mszy św. celebransi udali się do podziemi katedry, by złożyć kwiaty i krótką modlitwą podziękować Niezłomnemu Biskupowi nad jego skromnym sarkofagiem [źródło Akademicki Klub Obywatelski]

Ks. Tadeusz Magas urodził się w 1944 roku w Bursztynie pow. Rohatyn woj. Stanisławowskie. Jako dziecko ekspatriowany z rodzicami na Ziemie Odzyskane, wpierw do Wąsocza k. Wrocławia, by później przenieść się do Poznania. Po święceniach kapłańskich i studiach podyplomowych, w 1983 r. zostaje proboszczem parafii na os. Piastowskim w Poznaniu, którą zastaje jako gromadka wiernych bez świątyni, a zostawia z ogromną budowlą i liczną wspólnotą. Aktywny członek „Solidarności”, działacz antykomunistyczny, o wyrazistych poglądach politycznych, i choć niektórzy zarzucają mu w działaniach aktywność polityczną, nikt nie może odmówić mu niezmienności zdania i poglądów oraz patriotyzmu.

Ksiądz Magas wywieziony z Kresów jako niemowlę nie zdążył poznać swych rodzinnych stron, ale klimat kresowego domu pozwolił mu pokochać ziemie przodków, w której przebywali od pokoleń. Od wielu lat jest kapelanem naszego Towarzystwa oraz „Wilników”, bierze aktywny udział w naszych spotkaniach świątecznych, odprawia msze za naszych zmarłych członków. Miło wspominamy także organizowane u niego w parafii „majówki” Kresowian.

Na „łamach” naszej strony internetowej z okazji pięknego jubileuszu pragniemy złożyć naszemu Kapelanowi i Krajanowi serdeczne gratulacje i podziękowania za wieloletnią pracę duszpasterską, oraz za wieloletnią współpracę z naszym Towarzystwem i życzyć Mu wielu dalszych lat owocnej pracy.

W imieniu Zarządu Poznańskiego TMLiKPW – Igor Megger wiceprezes