ZMARŁ DR ANDRZEJ KIERSZ

Ze smutkiem zawiadamiamy, iż w wieku 82 lat w dniu 26 marca b.r. zmarł długoletni członek poznankiego Oddziału Andrzej Kiersz.

Andrzej Kiersz urodził się w 1940 roku we Lwowie, jako syn lekarza (późniejszego profesora) Jana Kiersza. Prof. Jan Kiersz ojciec przed wojną pracował w szpitalu miejskim we Lwowie. W czasie wojny rodzinna Kierszów mieszkała w pałacu Arcybiskupów Lwowskich. W Poznaniu zamieszkali od 1945 r., dokąd Jan Kiersz ojciec przyszedł z II Armią WP.

Ś.p. Andrzej Kiersz poszedł w ślady ojca, ukończył medycynę – był wieloletnim pracownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej szpitala Akademii Medycznej przy ul. Przybyszewskiego.

Ś.p. Andrzej Kiersz był członkiem poznańskiego oddziału TML i KPW od początku istnienia Towarzystwa tj. od 1989 roku (tak jak i zmarły w 1991 r. jego ojciec). Brał aktywny udział w sympozjach przybliżających sylwetki naukowców ze Lwowa działających w Poznaniu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 kwietnia o godz. 13.00 na cmentarzu przy ul. Lutyckiej.

Rodzinie i przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy współczucia

Zarząd poznańskiego oddziału TML i KPW