ZMARŁ EDMUND PODBIELSKI

Z wielkim żalem informujemy, że dnia 27.08.2022 r.w wieku 89 lat zmarł wieloletni członek naszego Towarzystwa Edmund Podbielski.

Edmund Podbielski urodził się 5.07.1933 r. w Jabłonowie powiat Roha­tyn woj. stanisławowskie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie nekrolog01.png

Rodzice Władysław i Maria z domu Kaczkow­ska posiadali gospodarstwo rolne – rodzinie żyło się dobrze. Wszystko zniszczyła wojna. Musieli zostawić dom, cały dobytek i uciekać przed bandami UPA, by ratować życie. Zamieszkali we Lwowie i tam przeżyli dwie okupacje: niemiecką i sowiecką. 7 czerwca 1945 r. w godzinach popołudniowych opuścili Lwów z Dworca Czerniowieckiego w węglarce (bez dachu). W ich wagonie jechały cztery rodziny. Wagon trzeba było oczyścić z resztek węgla. Edmund wraz z pasażerem tego wagonu Kazikiem Siekluckim. posprzątali wagon. Miał wtedy 12 lat. Po drodze w Przeworsku z wagonu wysiadła jedna rodzina, a reszta pojechała dalej do Mikulczyc koło Zabrza. Tam wszystkich wyładowano. Na stacji kolejowej Mikulczyce był PUR (Państwowy Urząd Repatriacyjny) i Wojsko Polskie. Wojskowym samochodem PUR przewiózł do Gliwic trzy rodziny z ich wagonu. Były to rodziny Siekluckich, Pszoniaków i Podbielskich. W Gliwicach otrzymali mieszkanie przy ul. Jagiellońskiej 27. W Gliwicach w 1952 r. Edmund Podbielski ukończył gimnazjum i Liceum Mechaniczne. Przez okres dwóch lat pracował w fabryce czołgów – ówczesna nazwa Zakłady Mechaniczne im. Stalina w Łabędach. Studia na Wydziale Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej rozpoczął w 1954 r. i ukończył w 1960 r. Po studiach pra­cował w Poznaniu w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Taboru Kolejo­wego. W latach 1964-1968 pracował ponownie w fabryce czołgów w Gliwi­cach (obecna nazwa Bumar). W 1968 r. przeniósł się do Poznania, gdzie pracował w wielu przedsiębiorstwach związanych z transportem. W Poznaniu założył rodzinę. W roku 1966 uzyskał uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego, od 1968 r. działał w Automobilklubie Wielkopolskim, gdzie nadano mu godność członka honorowego. W 1998 r. przeszedł na emeryturę. Był członkiem założycielem TMLiKPW Oddział w Poznaniu. Przez szereg kadencji był członkiem Zarządu Towarzystwa – przez jedną kadencję wiceprezesem. Współorganizował Dni Lwowa – uczestniczył wspólnie z innymi członkami Zarządu w spro­wadzaniu kresowych zespołów artystycznych. Opiekował się artystami dba­jąc o ich potrzeby i o uatrakcyjnienie pobytu w Poznaniu. Uczestniczył w działaniach Towarzystwa: charytatywnych, edukacyjnych, artystycznych. Swój czas, energię i zaangażowanie poświęcał miastu, które opuścił jako dziecko, ale o którym nigdy nie zapomniał. Za swe zasługi w 1996 r. odznaczony został Złotą Odznaką TMLiKPW.

Naszego Kolegę w ostatnią drogę odprowadzimy w poniedziałek 5 września na cmentarzu Miłostowskim (od ul. Warszawskiej) o godz. 13.30

Pani Marii Podbielskiej oraz Rodzinie Edmunda Podbielskiego serdeczne kondolencje składa Zarząd poznańskiego Oddziału TMLiKPW