ZMARŁ EUGENIUSZ ŁOTECKI

nekrolog0126 kwietnia 2016 r. zmarł nasz Kolega Eugeniusz Łotecki.

Eugeniusz Łotecki urodził się 26.01.1935 r. w Sosnowie w powiecie Pod­hajce w woj. tarnopolskim. W 1945 r. wraz z rodziną został przesiedlony do obecnego woj. lubuskiego (miejscowość Rogoziniec). Szkołę podsta­wową (1948) i średnią (1952) ukończył w Międzyrzeczu Wlkp. a studia geologiczne w Gdańsku (1958). Pracę za­wodową jako inżynier geolog rozpoczął w 1959 r. w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę ?Wodrol? w Poznaniu, a następnie w Swarzędzu. Na skutek stale pogar­szającego się stanu zdrowia w 1994 r. przeszedł na wcześniejszą emery­turę.

Eugeniusz Łotecki do Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich należał od 1989 r. Czynnie brał udział we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez poznański Oddział. Prowadził sprawy finansowe ? zajmował się magazynami, gdzie były przechowy­wane dary gromadzone do naszych akcji charytatywnych. Pomagał w przygotowywaniu paczek i wysyłaniu ich na Kresy. Opiekował się gru­pami folklorystycznymi oraz dziećmi z polskich rodzin przyjeżdżającymi na nasze zaproszenie do Poznania na wakacje. Uczestniczył również w akcji samopomocy, którą objęci są starsi i schorowani członkowie naszego Oddziału. Zawsze skory do pomocy, należał do tych członków naszego Towarzystwa, bez których Oddział nie mógłby realizować swoich tak roz­ległych i różnorodnych celów.

Pogrzeb Eugeniusza Łoteckiego odbędzie się 4 maja 2016 r. o godz. 1300 w Rogozińcu k. Zbąszynia.

Rodzinie Zmarłego serdeczne kondolencje składa Zarząd oraz koleżanki i koledzy z poznańskiego Oddziału TML i KPW.