ZMARŁ IWO WERSCHLER

nekrolog01 Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 25 maja 2015 r. po ciężkiej chorobie zmarł członek naszego Towarzystwa Iwo Werschler.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek):

Msza Św. pogrzebowa zostanie odprawiona o godz. 9.00 w kościele św. Boromeusza ul. Słowiańska/Naramowicka, a pogrzeb odbędzie się o godz. 11.10 na cmentarzu Junikowskim.

Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Za Zarząd Hanna Dobias-Telesińska

 

Iwo Werschler urodził się 29.07.1932 r. w Podhajcach, miasteczku powia­towym w województwie tarnopolskim. Rodzicami Jego byli: Józef i Zofia z Dobrzań­skich, nauczyciele szkół powszechnych. Ojciec urodzony w Brzeżanach, Matka w Przemyślanach. Kilkoro krewnych, m.in. babcia Antonina Wer­schlerowa, mieszkała we Lwowie. Z okazji świąt i wakacji Iwo Werschler często bywał we Lwowie. Wakacje letnie 1936-1938 rodzina spędzała w Karpatach, koło Delatyna. Do szkół powszechnych uczęszczał w Podhajcach (1939-1943), Lwowie (1944), Grobli pow. Bochnia (1945). Podczas okupacji sowieckiej – w szkole z j. ukraińskim, – niemieckiej – polskojęzycznej. Do gimnazjum i liceum uczęszczał w Bochni i Rybniku, maturę zdał w Rybniku w 1951 r. Studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim (1951-1955) zakończył pracą magisterską: „Twórczość naukowa Karola Szajnochy” (1955). Tytuł dok­tora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy „Dzia­łalność społeczno-polityczna Tadeusza Hołówki (1889-1931)” nadany Mu został uchwałą Rady Naukowej Instytutu Historii UAM w 1979 r. Iwo Werschler opublikował wiele prac: „Tadeusz Hołówko – życie i działalność” 1984 r. – książka nagrodzona przez tygodnik „Polityka” oraz wyróżniona przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku; „Z Podhajec do Rzymu. Życie i służba ks. Mieczysława Kowalczyka TChr”, 2008; artykuły w „Dziejach Najnowszych”, „Mówią Wieki”, „Semper Fidelis” i biuletynach do użytku wewnętrznego, m.in. w naszym „Biuletynie Informacyjnym”. Praca zawodowa, to praca nauczyciela historii i wychowania obywatelskiego oraz prope­deutyki nauki o społeczeństwie i wiedzy o społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzinie (Zielonogórskie), w Zespole Szkół Budownictwa nr 2 w Poznaniu i w Niższym Seminarium Duchownym Księży Zmartwychwstańców w Poznaniu (ogółem od 1955 do 2003). Jego zainteresowaniem było kręcenie filmów na taśmie 8 mm. Należał do Amatorskiego Klubu Filmowego przy Sanatorium Rehabilitacyjno-Orto­pedycznym w Świebodzinie. W 1970 r. na przeglądzie filmów krótkome­trażowych „Pol-8” w Polanicy Zdroju otrzymał nagrodę za film „Zabytki Świebodzina”. Członkiem Towarzystwa Miłośników Lwowa został 3 maja 1989 (legit. Nr 144). Przez kilka kadencji wchodził w skład Zarządu Po­znańskiego Oddziału TML, przewodniczył Komisji Rewizyjnej, obecnie był członkiem Sądu Koleżeńskiego. Redagował nasz „Biuletyn”, w których umieszczał bardzo interesujące, pisane piękną polszczyzną, artykuły o te­matyce historycznej, dotyczące Kresów oraz ludzi tam mieszkających. Już w czasie choroby napisał swój ostatni artykuł pt.: „Piloci brytyjscy w Małopolsce Wschodniej w 1927 roku”, który opublikowaliśmy w ostatnim „Biuletynie” w kwietniu b.r. Przystąpił także do pracy nad publikacją n.t. księży kresowych, którzy po II wojnie światowej znaleźli się w Wielkopolsce. Sporządził listę księży, zebrał wiele materiałów, lecz ciężka choroba uniemożliwiła Mu kontynuowanie pracy. Publikacja ma się ukazać we wrześniu, w czasie XVIII Dni Lwowa. Iwo Werschler był bardzo czynnym członkiem naszego Oddziału. Przez wiele lat uczestniczył we wszystkich przedsięwzięciach przez nas organizowanych. Pomagał w czasie akcji charytatywnych na rzecz rodaków na dawnych Kre­sach RP. Za swe zasługi w 1996 r. odznaczony został Złotą Odznaką TML i KPW. Z żoną Krystyną miał troje dzieci – córkę i dwóch synów. Doczekał się także wnuczek, wnuków i dwóch prawnuczek.