ZMARŁ JAN DŁUGOSZ

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 94 lat zmarł długoletni członek poznańskiego Oddziału TML i KPW Jan Długosz

.Jan Długosz urodził się 15 grudnia 1926 roku we wsi Nadyby k. Starego Sambora, w województwie lwowskim. Zawodowo związany z Wielkopolskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych w Poznaniu, gdzie pracował na stanowisku głównego księgowego. Członek poznańskiego oddziału TML i KPW od 1990 roku.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17 grudnia br. na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

Rodzinie i przyjaciołom Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia

Zarząd poznańskiego oddziału TML i KPW