Zmarł Jan Lebiedź

Z żalem informujemy, że 11 stycznia 2020 r. w Poznaniu zmarł Jan Lebiedź, ojciec Jarosława Lebiedzia, członka naszego Oddziału TML i KPW., twórcy statuetki Lwa Semper Fidelis. Jan Lebiedź był konserwatorem zabytków Muzeum Etnografii Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 18 stycznia w Żeszczyńcach k. Gródka Podolskiego. 30 stycznia b. r. o godz. 8.00 w kościele Marii Magdaleny we Lwowie zostanie odprawiona Msza św. od Poznańskiego Oddziału TML i KPW w jego intencji. W miesięcznicę śmierci ś. p. Jana Lebiedzia 11 lutego zostanie odprawiona Msza św. w jego intencji o godz 18:30 w Kościele Świętego Krzyża na Górczynie w Poznaniu.

Jarosławowi Lebiedziowi oraz jego rodzinie składamy serdeczne kondolencje.

Zarząd poznańskiego Oddziału TML i KPW