ZMARŁ JANUSZ SEKULSKI DŁUGOLETNI PREZES GNIEŹNIEŃSKIEGO ODDZIAŁU TML I KPW

Na początku marca dotarła do nas smutna informacja, iż odszedł od nas Janusz Sekulski – długoletni prezes oddziału TML i KPW w Gnieźnie, z którym przez szereg lat współpracowaliśmy.

Zmarł Janusz Sekulski

Zmarły przez ostatnie ponad 25 lat działał jako prezes gnieźnieńskiego oddziału. W latach 90. Oddział organizował kolonie dla polskich dzieci z Ukrainy. Gnieźnieńskie koło przyjmowało je głównie ze Strzelczysk, Krysowic i Lipnik, gdzie także co roku zawożono dla potrzebujących rodaków dary ofiarowane przez mieszkańców naszego miasta.

W ostatnich latach oddział TML i KPW pod jego przewodnictwem inicjował gnieźnieńskie uroczystości upamiętniające m.in. rzeź wołyńską 1943-1944, obronę Lwowa 1918-1919 oraz mord polskich oficerów przez sowieckich oprawców w 1940 roku. Na murze kościoła pw. Trójcy od 2005 roku powstawało miejsce pamięci z ziemią przywiezioną z Katynia, przy której znajdują się tabliczki z nazwiskami mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, zamordowanymi na Wschodzie..

Janusz Sekulski przez wiele lat pracował w gnieźnieńskim Urzędzie Skarbowym na stanowisku zastępcy naczelnika, a ponadto był związany z gnieźnieńskim hufcem Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie pełnił funkcję komendanta. Od 1994 roku działał również w gnieźnieńskim oddziale Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, gdzie był też pierwszym wiceprezesem koła.

Janusz Sekulski zmarł 22 stycznia 2022 roku w wieku 80 lat. Pogrzeb odbył się w czwartek 27 stycznia 2022 roku o godzinie 13.00 na cmentarzu przy ul. Witkowskiej.

Igor Megger