ZMARŁ JÓZEF DRAUSOWSKI

Z żałobnej karty:

29.01.2018 r. zmarł nasz Kolega Józef Drausowski. W czwartek 1 lutego odbył się pogrzeb w Chludowie. Ceremonię pogrzebową poprzedziła Msza św. w kościele chludowskim p.w. Wszystkich Świętych, koncelebrowana przez pięciu księży z asystą sztandaru Polskiego Związku Łowieckiego. Pogrzeb na cmentarzu w Chludowie zgromadził wielu członków rodziny, przyjaciół i bliskich z grona myśliwych i wojskowych. Mowę pożegnalną wygłosił przedstawiciel Koła Łowieckiego. Oddział oddał salwy honorowe. Ze strony Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Józefa Drausowskiego pożegnała delegacja Oddziału: wiceprezes Katarzyna Kwinecka, wiceprezes Janusz Furmaniuk i sekretarz Wanda Butowska. Do Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Józef Drausowski należał od 2008 r.

Józef Drausowski syn ziemi stanisławowskiej, urodził się 11.01.1929 r. na terenie 7 Pułku Ułanów Kaniowskich – Stanisławów. Do roku 1939 rodzina mieszkała we wsi Łojowa, gdzie ojciec Józefa Michał pracował w nadleśnictwie w Obwodzie Dynów na stanowisku nadleśniczego. Na przełomie grudnia/stycznia 1940 roku rodzina uciekła do Lwowa, miasta rodzinnego matki Marii, ze względu na groźbę wywozu na Sybir. W krótkim czasie rodzina przekroczyła rzekę San, by zamieszkać na Pogórzu Dynowskim w Szklarach, przygarnięta przez rodzinę państwa Grzybek. W 1942 roku został zamordowany ojciec Józefa Michał, który ujawniał wszem i wobec prawdę o Katyniu. W trudnym czasie wojny Józef został wywieziony do Niemiec na roboty, gdzie pracował w zakładach elektrycznych, w obozie pracy. Stąd uciekł z południa na północ, do Gdańska. Założył drużynę harcerską, był członkiem organizacji ?Wolność i Niepodległość? (WIN). Po wojnie ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Pracował w Wyższej Oficerskiej Szkole Służb Pancernych im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Poznaniu jako oficer i wykładowca.

Józef Drausowski był człowiekiem oddanym Polsce i jej sprawie – nie wykonał rozkazu wojskowego podczas Powstania Poznański Czerwiec 1956, upamiętnił dla potomnych miejsce narodzin i życia ojca Teatru Polskiego Wojciecha Bogusławskiego w Glinnie – Gmina Suchy Las, obecnie tereny poligonu wojskowego, stawiając w 1963 roku 18-sto tonowy głaz narzutowy wraz z tablicą. Kochał przyrodę, był myśliwym i pszczelarzem. Był patriotą. Organizował co roku uroczystości na skalę kraju, poświęcone zamieszkałemu w Chludowie w latach 1922-1934 Romanowi Dmowskiemu, Mężowi Stanu zapisanemu złotymi literami w historii Polski, który wraz z Ignacym Paderewskim podpisał Traktat Wersalski.

Józef Drausowski życie swoje poświęcił służąc Bogu, Ojczyźnie i Rodzinie.