ZMARŁ JÓZEF WYSOCZAŃSKI

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci naszego kolegi dr Józefa Wysoczańskiego – Podolanina, sybiraka, wieloletniego członka naszego oddziału.

O terminie pożegnania poinformujemy w następnym komunikacie.

Córce Elżbiecie i rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Śp. Józef Wysoczański urodził się 12 października 1932 r. we wsi Horodnica pow. Skałat na terenie województwa tarnopolskiego w rodzinie właścicieli ziemskich, w zubożałej szlachcie. W lutym 1940, ze względu na pochodzenie i działalność swojego Ojca w „Akcji Katolickiej”, został wraz z rodzicami i rodzeństwem zesłany na Syberię w okolice Swierdłowska (wschodni Ural). Tam też spędził 5 lat aż do „repatriacji” do kraju. Swe wspomnienie z czasów zesłania opisał w artykule „Wspomnienia zesłańca Sybiru” który był kilkakrotnie publikowany na łamach prasy kresowej, w tym w wydawanych przez nas „Głosach Podolan” i w „Biuletynie Informacyjnym”.

Po powrocie do Polski trafił do Dzierżoniowa, gdzie zdał maturę. Studia – filologia klasyczna – ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim. Po kilkuletnim zatrudnieniu w szkolnictwie, trafił do Poznania i tu na UAM ukończył filologię angielską i podjął zatrudnienie jako lektor. Także tu uzyskał stopień naukowy doktora w zakresie językoznawstwa angielskiego.

Jako nauczyciel akademicki pracował na UAM do przejścia na emeryturę. Za długoletnią pracę w szkolnictwie odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi i Nagrodą Rektora.

Od 1964 r. pracował także jako tłumacz przysięgły w zakresie języków: angielskiego, rosyjskiego i łaciny.

Kol. Józef Wysoczański członkiem naszego oddziału został w 2009 r. za namową kol. Włodzimierza Matkowskiego. Był członkiem bardzo aktywnym. Pisał artykuły do Biuletynu i na naszą stronę internetową, brał udział we wszystkich wydarzeniach przez nas organizowanych, kwestował w marketach przy „Akcji Charytatywnej”, był stałym członkiem delegacji pod pomnikami, w szkołach i na spotkaniach głosił prawdę o zesłaniach syberyjskich, wreszcie był stałym prawie co tygodniowym uczestnikiem naszych środowych spotkań, gdzie często egzaminował nas z rzadko spotykanego słownictwa, oraz przypominał mam stare szlagiery. Ostatni raz spotkaliśmy się 8 maja – nikt z nas nie spodziewał się że będzie się to nasze spotkanie ostatnie.

Kol. Józef w kadencji 2019-2023 był członkiem Sądu Koleżeńskiego naszego Oddziału. W 2014 roku odznaczony został Złotą Odznaką naszego Towarzystwa.

Kol. Józef był także członkiem: Związku Nauczycielstwa Polskiego, gdzie działał w sekcji emerytów i zajmował się organizacją wycieczek krajoznawczych, Związku Sybiraków, a także Związku Oficerów Rezerwy.

Prywatnie był wielkim amatorem wycieczek, szczególną miłością darzył Kołobrzeg i Karpacz, który rokrocznie odwiedzał i skąd zawsze przesyłał nam pozdrowienia.

Do końca cieszył się, pomimo zacnego wieku, doskonałym zdrowiem fizycznym, stąd też ta nagła śmierć jest dla nas szokiem jeszcze większym,

Drogi Józiu będzie nam ciebie brakować i zawsze z sympatią będziemy Cię wspominać…

w imieniu przyjaciół z Towarzystwa Igor Megger – wiceprezes Oddziału