ZMARŁ KRZYSZTOF GOC

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie nekrolog01.png

Z żalem informujemy, że 15 marca 2019 r. w wieku 97 lat zmarł nasz Kolega i wieloletni członek poznańskiego Oddziału TML i KPW Krzysztof Goc.

Krzysztof Goc urodził się 12 czerwca 1921 r. we Lwowie. Mieszkał przy ul. Gródeckiej. We Lwowie ukończył IX Gimnazjum humanistyczne z łaciną i językiem niemieckim. W czasie II wojny światowej był członkiem AK. Lwów opuścił w 1944 r. Po wojnie mieszkał w różnych miastach Polski. W Poznaniu osiadł w 1957 r., gdzie pracował w Dyrekcji PKP. Z zawodu był ekonomistą.

Do TML i KPW należał od 1990 roku. Wraz z żoną Anielą brał czynny udział w wielu przedsięwzięciach poznańskiego Oddziału, uczestniczył w piknikach lwowskich organizowanych na wiosnę i jesienią w Pru­simiu i Mierzynie. Wspierał Dni Lwowa w Poznaniu, także materialnie, oraz świąteczne spotkania członków poznańskiego Oddziału TML i KPW. Za swą aktywną działalność został odznaczony Złotą Odznaką TML i KPW.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 20 marca 2019 r. Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w parafii św. Wawrzyńca (kościół oo Pallotynów) przy ul. Przybyszewskiego 30 o godz. 13.00. W ostatniej drodze Zmarłemu towarzyszyć będziemy na Cmentarzu Junikowskim o godz. 14.30.
Żonie Anieli oraz Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne kondolencje.

Zarząd poznańskiego Oddziału TML i KPW