ZMARŁ KS. KARDYNAŁ MARIAN JAWORSKI METROPOLITA LWOWSKI

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 5 września br. w Krakowie zmarł wieloletni metropolita lwowski ks. kardynał Marian Jaworski.

Kardynał Marian Jaworski urodził się 21 sierpnia 1926 roku we Lwowie. Tam też kształcił się w VI i X Państwowym Gimnazjum (VI gimnazjum mieściło się przy ul. Łyczakowskiej, i z niego w 1937 wyodrębniło się X, które mieściło się przy ul. Ochronek). W 1945 roku, po maturze, wstąpił do Seminarium Duchownego we Lwowie, które jeszcze tego samego roku przeniesione zostało do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam też w latach 1945-50 odbył studia. W 1950 roku otrzymał święcenia z rąk arcybiskupa metropolity lwowskiego Eugeniusza Baziaka. Do 1956 roku ukończył dwa kierunki studiów i obronił dwa doktoraty – z teologii i z filozofii. W 1966 roku habilitował się z filozofii religii, rok później został profesorem nadzwyczajnym, a w 1976 roku zwyczajnym na Wydziale Teologicznym w Krakowie. Na wydziale tym w latach 1974-1982 pełnił funkcję dziekana, a w latach 1982-1988 był rektorem nowo powstałej Akademii Teologicznej.

Jako duszpasterz pracował będąc wikariuszem w parafiach w Poroninie i Baszni Dolnej, w latach 1956-1958 był osobistym sekretarzem arcybiskupa Baziaka. W Episkopacie Polski w latach 1967-1989 zajmował się problematyką studiów i nauki. W 1967 roku w wypadku kolejowym pod Działdowem stracił lewą dłoń. Przyjaźnił się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II – był jego spowiednikiem oraz był przy nim w momencie jego śmierci.

W 1984 roku został administratorem apostolskim polskiej części Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie i w tym też roku otrzymał w katedrze na Wawelu święcenia biskupie. W związku z rozpadem ZSRR i zmianami granic diecezjalnych w 1991 roku przeniósł się do Lwowa, gdzie został Arcybiskupem Lwowskim. Urząd ten pełnił do 2008 roku. Zrezygnował z urzędu ze względu na wiek. W latach 1992-2008 pełnił też funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy.

W 1998 został w tajemnicy mianowany kardynałem, co ujawniono dopiero w 2001 roku. Brał udział w konklawe 2005 roku, rok później, w związku z przekroczeniem wieku 80 lat, utracił prawa elektorskie. Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2017 roku ?w uznaniu znamienitych zasług dla odbudowy życia religijnego na Kresach Wschodnich oraz pogłębiania dialogu ekumenicznego, za osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i teologii? prezydent RP Andrzej Duda odznaczył go Orderem Orła Białego. Nadano mu honorowe obywatelstwa: Lubaczowa (1996), Krakowa (2006) i Puszczykowa (2013).

Kardynał Jaworski zmarł dwa tygodnie po swoich 94 urodzinach 5 września 2020 w Krakowie, gdzie był rezydentem. We wspomnieniach pośmiertnych wiele miejsca poświęca się jego działalności na rzecz odbudowy życia duchowego na terenie obecnej Ukrainy, szczególnie w odbudowie seminarium duchownego w Brzuchowicach.

Trumna z ciałem, związanego z diecezją zamojsko-lubaczowską i Lublinem, kardynała Mariana Jaworskiego została we wtorek przewieziona na teren diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Pogrzeb zmarłego kardynała odbędzie się w piątek 11 września b.r.

Ksiądz kardynał był ostatnim z wielkich duszpasterzy, którzy związani urodzeniem z Kresami, po upadku ZSRR, wrócili na swoje ziemie, będąc już w starszym wieku, by tam pracować i wspierać ludność polską. Takimi duszpasterzami, o których należy pamiętać i przypominać, byli także ks. Ludwik Rutyna w Brzeżanach i o. Reginald Wiśniowski w Czortkowie.

tekst Igor Megger