ZMARŁ MARIAN OSADA

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie SAM_1321-1024x768.jpg

Z żalem informujemy, że zmarł członek naszego Towarzystwa Marian Osada.

W ostatniej drodze towarzyszyć będziemy Marianowi Osadzie w dniu 6 maja o godz. 12.00 na Cmentarzu Miłostowskim.

Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne kondolencje.

Zarząd Poznańskiego Oddziału TML i KPW.

Marian Osada urodził się 22.02.1930 r. w Przemyślu. Tu spędził swoje młode lata. Był absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza, z wykształcenia historyk sztuki. Był weteranem II Wojny Światowej. Należał do Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsud­skiego. Swoimi wspomnieniami oraz dramatycznymi przeżyciami krew­nych z okresu II wojny światowej dzielił się z młodzieżą szkolną podczas spotkań w szkołach, w jednostkach wojskowych i na zebraniach w TML i KPW. Członkiem Poznańskiego Oddziału TML i KPW został 9.05.2010 r. Był aktywnym członkiem naszego Oddziału, w każdą środę dzielił się swoimi wspomnieniami. Podczas wielu spotkań świątecznych, rocznicowych czy patriotycznych uświetniał swym głosem uroczystości, mając w swym repertuarze polskie pieśni patriotyczne, ludowe, operowe i operetkowe, kompozytorów polskich , szczególnie St. Moniuszki, i zagranicznych. Za swe zasługi Złotą Odznakę TML i KPW otrzymał w rocznicę XXV-lecia poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. .