Zmarł Ojciec Reginald Wiśniowski

O. Reginald Wiśniowski OP był ?żywą historią? polskich Dominikanów. Pochodził z podolskiego Czortkowa, znał męczenników czortkowskich. Był także ostatnim polskim Dominikaninem, który znał osobiście bł. Michała Czartoryskiego, który był jego mistrzem studentatu, oraz odnowiciela polskich Dominikanów, sługę Bożego o. Jacka Woronieckiego. W chwili śmieci był najstarszym polskim Dominikaninem, oraz ostatnim przyjętym do zakonu przed II wojną światową.

O. Reginald (Stanisław) Wiśniowski urodził się 12 listopada 1920 roku w Czortkowie, w województwie Tarnopolskim. Miał dziewięcioro rodzeństwa, z którego cztery siostry zostały zakonnicami. Do zakonu dominikańskiego wstąpił w Krakowie 29 lipca 1939 r., otrzymując przy obłóczynach imię Reginald. Pierwszą profesję złożył 8 września 1940 r., a wieczystą ? trzy lata później. W Krakowie odbył w latach 1940-1946 studia filozoficzno-teologiczne, uwieńczone 21 czerwca 1946 r. zakonnym tytułem naukowym lektora teologii.

Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1945 r. z rąk biskupa Michała Godlewskiego. W latach 1950-1957 był magistrem kleryków w Jarosławiu i Krakowie. Wykładał też w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym liturgikę, homiletykę, kosmologię, socjologię, historię filozofii, logikę, teologię moralną praktyczną i archeologię. Klasztorem jego najdłuższego pobytu był Kraków, prócz tego przebywał także w Jarosławiu, Poznaniu i Warszawie.

Wraz z przemianami politycznymi na terenie ZSRR powrócił na Ukrainę. W 1987 roku trafił do Murafy w obwodzie winnickim, a od 1989 r. przebywał w swoim rodzinnym Czortkowie. Czortkowski kościół zamknięty w 1946 roku był wtedy dość mocno zniszczony i nieczynny. Staraniem Ojca Reginalda kościół został wyremontowany i w 1995 roku ponownie konsekrowany – katolikom służy do dziś. Na Kresach służył także jako kaznodzieja rekolekcyjny w Borszczowie, Kamieńcu Podolskim, Kopyczyńcach i Zaleszczykach. Ojciec Reginald od 1970 roku organizował także, odbywające się do dzisiaj w pierwszą niedzielę września, pielgrzymki do cudownego obrazu Matki Boskiej z Czortkowa, znajdującego się obecnie w dominikańskim kościele na ul. Freta w Warszawie. Jeszcze jednym ważnym dokonaniem Ojca Reginalda była ekshumacja i ponowny pogrzeb ośmiu dominikanów zamordowanych w 1941 roku w Czortkowie przez NKWD, obecnie toczy się ich proces beatyfikacyjny.

Ojciec Reginald zmarł 4 lutego 2018 r. w Krakowie w wieku 97 lat. W jego pogrzebie na krakowskim Cmentarzu Rakowickim brał udział wiceprezes naszego oddziału, oraz członek Zarządu Głównego dr Janusz Furmaniuk, który złożył kwiaty oraz zapalił znicz.

Igor Megger