ZMARŁ PIOTR FRANKÓW – PREZES GORZOWSKIEGO ODDZIAŁU TML I KPW

nekrolog012 kwietnia 2013 r. zmarł Piotr Franków, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Gorzowie.

Pochodził z Ziemi Drohobyckiej.  Do Gorzowa trafił w 1956 r. i z nim związał swoje życie. Staranne wykształcenie zdobył w trakcie pracy zawodowej. Edukację na poziomie średnim odbył w Państwowym Liceum Pedagogicznym, a studia historyczne ukończył na UAM w Poznaniu. Podjął studia podyplomowe, w 1986 roku zrobił też doktorat z historii. Ponad pięćdziesiąt lat poświęcił rozwojowi szkolnictwa w Gorzowie Wlkp. Pracował jako nauczyciel historii, był wicedyrektorem i dyrektorem szkół podstawowych w Gorzowie. Współtworzył Ośrodek Doskonalenia Zawodowego i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, którego był także dyrektorem.

Drugą, niezmiernie istotną sferą jego życia, stała się działalność w organizacjach kresowych. Kresy były jego miłością. Robił wszystko, by przekazywać wiedzę na ich temat i kultywować ich tradycje, zwłaszcza wśród młodzieży. Urodzony w Drohobyczu, gdzie spędził wczesną młodość, żywił dla tamtych ziem wielką miłość. Nie były to jednak względy tylko sentymentalne. Jako historyk wiele wysiłków poświęcał na dokumentowanie przeszłości Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej. Był autorem wielu artykułów o Lwowie i Kresach. Jego prezesem został w 2002 r. Swoje prace publikował m.in. w „Gońcu Polonijnym”, „Semper Fidelis”, „Na Rubieży”, „Gazecie Lwowskiej”. Był też autorem audycji radiowych oraz odczytów okolicznościowych prezentujących tematykę historyczną. Osobiście bardzo angażował się i był inicjatorem w Gorzowie Wlkp. nowych Miejsc Pamięci Narodowej. Dotyczy to: trzech tablic pamiątkowych poświęconych Polakom pomordowanym na wschodzie (2002 r.), Orlętom Lwowskim (2003 r.), żołnierzom AK z okazji 60 rocznicy Akcji „Burza” (2004 r.), dwóch nagrobków Obrończyniom Lwowa (2004r.) oraz pomnika pamięci poświęconego Polakom zamordowanym na Wołyniu Kresach Południowo-Wschodnich (2008 r.). Od 1989 roku należał do utworzonego w Gorzowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Był bardzo aktywnym działaczem organizacji kresowych. Jako prezes od 2004 r. Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Gorzowie popularyzował historię Kresów Wschodnich. Organizował m.in. Regionalne Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej „Kresoviana”, odbywające się każdego roku w majowy weekend w Miejskim Centrum Kultury. Był aktywnym członkiem Gorzowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, przez dziesięć lat był Przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Tematycznej „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku”, a także członkiem Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Gorzowie Wlkp. Przy jego udziale w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta organizowane są wystawy o tematyce kresowej oraz spotkania z naukowcami i publicystami. Stowarzyszenie uczestniczy i współorganizuje imprezy środowiskowe, m.in. „Wigilia Kultur i Narodów”. Piotr Franków za swą działalność był wielokrotnie honorowany i odznaczany. Otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1987 r., Złoty Krzyż Zasługi – 1976 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1986 r., Odznakę Honorowa za zasługi dla Miasta Gorzowa Wlkp. – 1979 r., Odznakę „Przyjaciel Dziecka” – 1979 r., Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Gorzowskiego – 1993 r., Złotą odznakę TML i KPW – 1999 r., Krzyż Drugiej Obrony Lwowa – 2003 r., Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej – 2005 r., Odznakę Honorową Sybiraka – 2006 r., Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego – 2009 r., Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – 2012 r., Krzyż Pamięci Kresów Wschodnich – 2012 r.

6 kwietnia Mszę św. żałobną odprawił kapelan „Solidarności” ks. Witold Andrzejewski, kapelanem towarzystwa kresowian. W ostatniej drodze towarzyszyli zmarłemu duchowni, wicewojewoda lubuski Jan Świrepo, władze miasta, uczniowie i parlamentarzyści. Piotr Franków został pochowany na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Żwirowej w Gorzowie.

tekst:  Hanna Dobias-Telesińska