ZMARŁ PROF. ANDRZEJ SZWARC

nekrologZ żalem informujemy, ze w dniu 7 listopada 2016 r. zmarł prof. Andrzej Witold Szwarc, prawnik, specjalista w zakresie kryminalistyki i kryminologii, profesor nauk prawnych, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studia prawnicze ukończył w 1947 na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie zdobywał stopnie doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych. W 1976 r. został profesorem nauk prawnych. Zawodowo związany przez wiele lat z Katedrą Prawa i Procesu Karnego UAM, zorganizował Zakład Kryminalistyki, na bazie którego powstała Katedra Kryminalistyki, której był kierownikiem od 1966 do 1990 r. do przejścia na emeryturę. Był wykładowcą także na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w Akademii Spraw Wewnętrznych, III RP prowadził zajęcia w niepaństwowych szkołach wyższych w Poznaniu. W końcowych latach 40. zdał egzamin sędziowski, praktykował w zawodzie adwokata. Pracował jako konsultant do spraw kryminalistyki m.in. dla Prokuratury Generalnej i Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej, oraz jako biegły sądowy. W pracy naukowej specjalizował się w dziedzinie teorii kryminalistyki i technikach kryminalistycznych, zajmował się zagadnieniami z zakresu badania dokumentów, uznawany jest za autora tzw. Szkoły Technicznej Ekspertyzy Dokumentów. Prowadził badania poświęcone fonoskopii oraz kryminalistycznym aspektom zbiorów DNA. Był członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego oraz współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Był autorem ekspertyz, artykułów naukowych i dwóch monografii z zakresu kryminalistyki. Jego praca zatytułowana „Fałszerstwo dokumentów w świetle kryminalistyki”  (1955) była pierwszym polskim zwartym naukowym opracowaniem tej problematyki. Druga publikacja książkowa, „Kryminalistyczna ekspertyza zapisu magnetofonowego”  (1964), stworzyła podstawy dla badań fonoskopijnych w Polsce.

Za swe zasługi otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1987), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1977), Złoty Krzyż Zasługi (1974), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1985) oraz tytuł Doktora honoris Causa Uniwersytetu Wrocławskiego (2001).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 10 listopada 2016 r. Msza pogrzebowa odprawiona zostanie w kościele p.w. św. Jana Vianneya na Sołaczu ul. Podlaska 10, o godz. 10.00, w ostatnią drogę odprowadzimy Profesora na cmentarzu przy ul. Lutyckiej o godz. 11.00.

Naszej koleżance, żonie prof. Andrzeja Szawarca, Danucie Szwarc oraz Jego Rodzinie  składamy serdeczne kondolencje.

Zarząd poznańskiego Oddziału TML i KPW