ZMARŁ PROF. JERZY ALBRYCHT

אני פדה انا فدح p.o.Ducha - Satyra ezoteryczna.: Pan w meloniku

Z żalem informujemy, że w wieku 97 lat, 2 czerwca b.r. zmarł członek naszego Towarzystwa prof. Jerzy Albrycht.

Profesor Jerzy Ludwik Andrzej Albrycht urodził się we Lwowie 12 lutego 1924 r. Jest synem znanego lwowskiego rzeźbiarza Andrzeja Albrychta, wykładowcy rzeźby w Szkole Przemysłowej we Lwowie, autora rzeźby lotników amerykańskich na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Przed wojną ukończył dwie klasy w VIII Gimnazjum i Liceum przy ulicy Dwernickiego, a w czasie wojny 9 klasę sowieckiej dziesięciolatki. Podczas okupacji niemieckiej pracował w słynnym instytucie prof. Rudolfa Weigla, wynalazcy szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu. Instytut był przechowalnią polskiej inteligencji, która w pierwszej kolejności była zagrożona aresztowaniami i wywózką. Tam Jerzy Albrycht został przyjęty do grupy dra medycyny Henryka Mosinga, który umożliwił mu dalsze kształcenie i pomógł przetrwać bezpiecznie okupację niemiecką. Jerzy Albrycht zetknął się w tym okresie z takimi wybitnymi profesorami jak Władysław Orlicz, Władysław Nikliborc, Stefan Banach i prof. Bronisław Knaster. W 1945 r. po opuszczeniu Lwowa zamieszkał w Poznaniu, do którego sprowadził ze Lwowa swoją matkę. Rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył w 1949 r., a w 1959 r. obronił pracę doktorską z „Teorii przestrzeni Marcinkiewicza-Orlicza i pewne jej zastosowanie” , której promotorem był prof. Orlicz, w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. Od 1946 do 1972 r. prof. Albrycht pracował i awansował w Katedrze Matematyki, którą kierował nieprzerwanie prof. Władysław Orlicz. W 1984 r. otrzymał nominację na profesora Politechniki Poznańskiej – obowiązki profesorskie pełnił aż do przejścia na emeryturę w 1990 r.

Dorobek naukowy prof. Albrychta jest imponujący. Opublikował 40 prac z różnych działów analizy matematycznej – ponad tysiąc recenzji dla zagranicznych pism. Pod jego kierunkiem napisano ponad trzysta prac magisterskich – wypromował 21 doktorów, patronował 6 habilitacjom. Był kierownikiem i organizatorem licznych pracowni, laboratoriów i sekcji matematycznych. Przez wiele lat był przewodniczącym i sekretarzem licznych towarzystw, seminariów i kółek matematycznych. W wielu odczytach i sesjach naukowych przybliżał sylwetki lwowskich naukowców takich jak Banach, Weigel, Orlicz, Nikliborc. Niesłychanie barwnie opowiadał nie tylko o ich osiągnięciach naukowych, ale również o życiu rodzinnym i towarzyskim przybliżając słuchaczom unikalny klimat dawnego Lwowa, który choć już nie istnieje wciąż fascynuje i uwodzi.

Profesor Jerzy Albrycht do Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wstąpił 16 marca 1989 r. Przez wiele lat, gdy mu zdrowie pozwalało, czynnie brał udział w organizowaniu Dni Lwowa w Poznaniu, dzieląc się swą ogromną wiedzą n. t. naukowców pochodzących z Kresów, działających na terenie Poznania i Wielkopolski. Prowadził sesje naukowe na temat „Udział Lwowian w życiu naukowym i kulturalnym Wielkopolski”.

Był jednym z animatorów życia żydowskiego w Poznaniu. Katolik, który nigdy nie krył fascynacji kulturą żydowską. Zbierał judaika, stworzył kolekcję menor. Czytał Stary Testament po hebrajsku, uczył się też języka aramajskiego.

W 2017 roku prof. Albrycht został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za wybitne osiągnięcia badawcze w dziedzinie matematyki oraz działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju nauki w Polsce i na świecie.

Msza św. i intencji Profesora odprawiona zostanie 14.06.2021 r. o godz. 10.00 w kościele parafialnym p.w. św. Jana Kantego przy ul. Grunwaldzkiej , a następnie o godz. 11.30 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu Junikowskim.