ZMARŁ RYSZARD VINCENC DYREKTOR POLSKIEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ IM. MARII MAGDALENY WE LWOWIE

Hanna Dobias-Telesińska

28 lutego 2020 r. w wieku 52 lat zmarł dyrektor Polskiej Szkoły im. św. Marii Magdaleny we Lwowie. W środę, 4 marca br., w kościele p.w. św. Marii Magdaleny we Lwowie pożegnano ś.p. Ryszarda Vincenca. i odprawiono Mszę Św. żałobną. W uroczystościach pogrzebowych udział wzięli przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, z konsulem generalnym Konsulatu RP we Lwowie Elizą Dzwonkiewicz,: dyrektorzy lwowskich szkół i kuratorium, prezesi i przedstawiciele organizacji polskich ze Lwowa oraz obwodu lwowskiego, delegacje i osoby prywatne z Polski, nauczyciele, uczniowie, absolwenci, rodzice dzieci szkoły im. św. Marii Magdaleny oraz Polacy ze Lwowa. Śp. Ryszard Vincenc został pochowany na Cmentarzu Janowskim obok kwater Obrońców Lwowa z lat 1918-1920.

Ryszard Vincenc urodził się w 1968 roku w polskiej patriotycznej rodzinie we Lwowie, która przekazał mu zamiłowanie do historii Polski. W latach 1974-1982 uczęszczał do Polskiej Szkoły nr 10 we Lwowie, maturę uzyskał w Polskiej Szkole nr 24. Studiował w Wilnie na wydziale historii i filologii polskiej. Od 1990 roku pracował w Szkole Średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie jako pierwszy po wojnie nauczyciel historii, a w 2016 r. został dyrektorem tej szkoły.

Ryszard Vincenc udzielał się społecznie w środowisku polskim Lwowa. Był drużynowym LMDH im. Andrzeja Małkowskiego, członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Aktywnie współpracował z innymi organizacjami polskimi m.in. z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, a także Towarzystwem Opieki nad Grobami Wojskowymi. Reaktywował i był zastępcą komendanta Związku Strzeleckiego ?Strzelec? – 23. Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej Lwów im. kapitana Bolesława Zajączkowskiego. Corocznie Ryszard Vincenc organizował i brał udział w okolicznościowych imprezach patriotycznych we Lwowie i w Polsce, takich jak rocznice powstania styczniowego, Dnia Niepodległości Polski 11 listopada, Dnia Konstytucji Polski 3 maja, rocznic mordu profesorów uczelni lwowskich na Wzgórzach Wuleckich, rocznic zbrodni katyńskiej i in. Jako dyrektor szkoły polskiej i jako zastępca komendanta ZS „Strzelec brał aktywny udział w krzewieniu i zachowaniu tradycji historycznych i kultury narodowej wśród lwowskiej młodzieży. Był Polakiem i nauczycielem, który potrafił przekazać swą wiedzę z historii Polski i Lwowa swoim uczniom. Był wierny Lwowowi i swojej szkole.

Za swe zasługi i długoletnią pracę został wyróżniony wieloma odznaczeniami m.in. medalem Ministerstwa Edukacji Narodowej RP w 1997 r. oraz odznaką Zasłużony dla kultury polskiej w 2011 r.

Uroczystości pogrzebowe – fot. z zasobów Szkoły Nr 10