ZMARŁ SZCZEPAN SIEKIERKA

Z żalem informujemy, że 16 stycznia 2021 roku w wieku 92 lat zmarł Szczepan Siekierka, patriota, działacz kresowy, żołnierz Armii Krajowej, prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów.

Szczepan Siekierka urodził się 3 sierpnia 1928 roku we wsi Toustobaby powiat Podhakce, województwo Tarnopol. W 1990 r. był inicjatorem powołania Stowarzyszenia Rodzin Pomordowanych Polaków „Misja Pojednania i Pokuty”, które rozpoczęło gromadzenie dokumentacji o ludobójstwie Polaków przez faszystowskie ugrupowania ukraińskich nacjonalistów. Stowarzyszenie zostało założone z misją pojednania i pokuty i spełniło swoją rolę. Zebrało ponad 20 tys. relacji świadków, którzy przeżyli na Kresach straszną Golgotę. Na tej podstawie wydało kilka tomów zbiorowej dokumentacji. Większość z nich została potwierdzona przez Komisję Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu. W 1992 r. Stowarzyszenie zmieniono na Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z siedzibą we Wrocławiu. Statutową działalnością Stowarzyszenia jest dokumentowanie zbrodni ludobójstwa ludności polskiej na Kresach Południowo-Wschodnich II RP przez formacje zbrojne Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów OUN, współpraca z IPN z Komisją Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w prowadzonych śledztwach, utrwalanie pamięci zamordowanych Polaków poprzez budowanie pomników i tablic ofiarom ukraińskiego ludobójstwa oraz opracowywanie publikacji. Szczepan Siekierka pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia. Wraz ze Stowarzyszeniem wytrwale i niestrudzenie dokumentował oraz upamiętniał przez lata tragiczny los Polaków, którzy w latach 1943–45 padli ofiarą ludobójstwa popełnionego przez OUN i UPA na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich. On sam był członkiem samoobrony broniącej Polaków przed napaścią ukraińskich nacjonalistów. W latach 1949-1952 należał do tajnego harcerstwa Pieszyce-Dzierżoniów. W 1992 r. przy Stowarzyszeniu założył czasopismo „Na Rubieży”, w którym dokumentował relacje świadków i inne dowody o zbrodniach na ludności polskiej z lat 1939-1947. Na temat ludobójstwa, każdego roku Szczepan Siekierka organizował konferencje naukowo-historyczne z udziałem wybitnych historyków tej tematyki. Z jego inicjatywy wybudowano Pomnik-Mauzoleum Pamięci zamordowanych Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich przez OUN-UPA, odsłonięty w 1999 r., inicjował budowę 19 pomników i ponad 120 tablic inskrypcyjnych w różnych miejscowościach na terenie kraju. Jest współautorem wielu książek o tematyce ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej przez OUN-UPA na Kresach Południowo-Wchodnich w latach 1939-1946 w województwach lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim, oraz książki o ludobójstwie dokonanym na duchowieństwie obrządku łacińskiego i zniszczeniach obiektów sakralnych rzymskokatolickich przez OUN-UPA. Opracował przewodnik pomników i tablic poświęcony zamordowanym Polakom oraz wystawę objazdową zawierającą 59 plansz wraz z katalogiem, która w 2013 r. wystawiona została w hallu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu podczas Dni Lwowa i Kresów. Szczepan Siekierka był także członkiem Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej III Obszaru Lwów we Wrocławiu.

Podczas XII Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu w 2009 r. za wybitne osiągnięcia na rzecz Kresów Szczepan Siekierka otrzymał statuetkę Lwa Semper Fidelis.

Na pogrzebie w dn. 23.01.2021 r. nasz Oddział reprezntować będzie: wiceprezes Igor Megger, Janusz Furmaniuk i Stanisław Łukasiewicz.

Zarząd Poznańskiego Oddziału TML i KPW Rodzinie Zmarłego składa serdeczne kondolencje.