ZMARŁA CECYLIA GÓRNICKA

Cecylia Górnicka urodziła się 30.06.1922 r. we Lwowie. Członkiem po­znańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Połu­dniowo-Wschodnich była od 19.09.1990 r. Przez kilka kadencji była człon­kiem Zarządu poznańskiego Oddziału TML i KPW. Intensywnie pracowała na rzecz Towarzystwa. Prowadziła zamówienia prasy i literatury o tema­tyce kresowej. Brała czynny udział w przygotowaniu akcji charytatywnych i innych przedsięwzięciach Oddziału. W swych działaniach była bardzo aktywna. Za wkład pracy i na rzecz Towarzystwa odznaczona została Złotą Odznaką TML i KPW w 1999 r.

Jubilatka Cecylia Górnicka

Mimo podupadającego zdrowia przychodziła z córką Ewą na nasze uroczystości, w 2016 r. odwiedziliśmy Ją z okazji 94 urodzin.

Towarzyszyć będziemy w naszej Koleżance w ostatniej drodze w piątek, 27 lipca 2018 r., o godz. 13.10 na Cmentarzu Junikowskim.
Rodzinie Cesi składamy serdeczne kondolencje.
Zarząd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu