ZMARŁA EMILIA CHMIELOWA, PREZES FEDERACJI POLSKICH ORGANIZACJI NA UKRAINIE

nekrolog

Z przykrością zawiadamiamy, że 27. 04.2021 r. po ciężkiej chorobie zmarła Emilia Chmielowa, wieloletnia Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Całe swoje życie przeżyła we Lwowie, gdzie urodziła się 19 października 1948 r. Tu ukończyła studia w Akademii Wychowania Fizycznego, była pływaczką i trenerką. Emilia Chmielowa znana jest jako wybitny działacz polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie. Była współzałożycielką Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, obejmującej zasięgiem teren całego państwa Ukraińskiego. Kadencje Emilii Chmielowej, jako prezesa Federacji, zaowocowały ogromnym rozwojem organizacyjnym, który mocnym akcentem zaznaczył żywą obecność Polaków na Ukrainie. Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie zrzesza około 18 tys. członków w 134 samodzielnych ośrodkach zarejestrowanych w urzędach administracji lokalnej Ukrainy, obecnie przez aneksję Krymu wiele z nich przestało istnieć. Zgodnie z założeniami Statutu, kierowana przez nią organizacja, obejmuje te dziedziny działalności, które sprzyjają koncentracji, konsolidacji i rozwojowi duchowemu i kulturalnemu społeczeństwa polskiego mieszkającego na terytorium Ukrainy. W swych działaniach Emilia Chmielowa słynęła z energii i uporu, była inicjatorem oraz konsekwentnym wykonawcą wielu przedsięwzięć. Zapoczątkowana w 1993 r. praca na rzecz integracji szkolnictwa polskiego, uwieńczona została powołaniem i zarejestrowaniem w 1996 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości Zjednoczenia Nauczycielstwa Polskiego na Ukrainie. Bezpośrednio angażowała się w powstawanie nowych szkół polskich: w Mościskach, Strzelczyskach, Dowbyszu, Gródku Podolskim i innych. Z roku na rok wzrastała ilość partnerów-oświatowców z Polski chętnych do współpracy z odradzającym się szkolnictwem polskim na Ukrainie. Wielką wagę Emilia Chmielowa przywiązywała do pracy z młodzieżą, dlatego współorganizowała liczne przedsięwzięcia w różnych regionach Ukrainy: konkursy recytatorskie, spotkania młodzieżowych małych form teatralnych, zawody sportowe, młodzieżowe rajdy turystyczne. Z jej inspiracji założono dwa polskie kluby piłkarskie w Mościskach i Żytomierzu. Stale promowała kulturę polską, organizując i współorganizując liczne międzynarodowe konferencje naukowe, inicjowała i realizwała wyprawy badawcze na Podole i Żytomierszczyznę (Wołyńskie Polesie), na podstawie których został opracowany przez nią materiał poznawczy. Z jej inspiracji odbyło się wiele edycji Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie, dzięki jej zaangażowaniu powstały Domy Polskie w Żytomierzu i Kijowie. Aktywnie uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach kulturalnych, naukowych, młodzieżowych. Współorganizowała Rajdy Pamięci. Jej inicjatywy i działalność znalazły poparcie i uznanie w Senacie RP. Była członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP, pełniła funkcję sekretarza Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Kierowana przez Emilię Chmielową od 1992 r. organizacja odznaczona została „Srebrnym Polonusem”, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, dyplomami Ministra Kultury i Sztuki Ukrainy. Emilia Chmielowa odgrywała ogromną rolę w integracji środowisk polskich na Ukrainie. W uznaniu zasług za swą działalność Emilia Chmielowa otrzymała wiele wyróżnień i odznaczeń. 2 maja 2011 r., z okazji Dnia Polonii, w polskiej ambasadzie w Rzymie, prezydent Bronisław Komorowski odznaczył Emilię Chmielową Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. To zaszczytne odznaczenie pani Emilia otrzymała za promowanie Polski na świecie oraz za krzewienie polskiej tradycji i kultury. Emilia Chmielowa była kilkakrotnie gościem naszego Oddziału, także podczas Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu. W uznaniu Jej zasług w 2012 roku Poznański Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich przyznał Jej wyróżnienie w postaci Lwa Semper Fidelis.

Odejście Emilii Chmielowej to wielka strata dla środowiska polskiego na Ukrainie.

Rodzinie, przyjaciołom oraz wszystkim Rodakom składamy serdeczne kondolencje

Zarząd poznańskiego Oddziału TML i KPW