ZMARŁA KRYSTYNA TYSZARSKA-SKOŁUDA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 lutego 2022 roku w wieku 91 lat zmarła nasza koleżanka

ś+p

Krystyna Tyszarska-Skołuda

znakomity reżyser, zasłużona dla polskiego teatru, całym sercem oddana swojej pracy.
Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele p.w. św. Jana Bosko na Winogradach 25 lutego 2022 roku o godz. 11.00.
Pogrzeb odbędzie się 25 lutego o godz. 13.50 na cmentarzu Junikowo.

Krystyna Tyszarska-Skołuda urodziła się 30.05.1931 r. w Ostrowi Mazo­wieckiej. Całe dzieciństwo spędziła na Polesiu. Do szkoły poszła w Stolinie, potem w Prużanie, a drugą klasę skończyłam w Łunińcu, gdzie ojciec prawnik był naczelnikiem Urzędu Skarbowego. Mama nauczycielka, aktorka i tancerka we wszystkich tych miejscowościach była animatorką życia kulturalnego. Całą wojnę rodzina przetrwała w Łunińcu. Krystyna poszła do II klasy gimnazjum i w 1950 r. zrobiła maturę. Nie dostała się na studia filologii polskiej, choć należała do najlepszych uczniów w klasie, z uwagi na pochodzenie społeczne. Lecz wysoko w nowych władzach ustawiony krewny zechciał po­móc. Po ukończeniu polonistyki w Warszawie zdała egzamin do Wyższej Szkoły Teatralnej na Wydział Re­żyserii i ukończyła uczelnię w 1958 r. Zadebiutowała na Wy­brzeżu, jako gościnny reżyser zjeździła prawie cały kraj. W 1961 r. wyszła za mąż za krytyka teatralnego Celestyna Skołudę, potem również reżysera i zamieszkała w Poznaniu. Przez siedem lat byli dyrektorami teatrów najpierw w Wałbrzychu, potem w Gorzowie. W stanie wojennym z inicjatywy o. Honoriusza założyli Teatr Rapsodyczny im A. Jawienia przy poznańskich Dominikanach, który Krystyna w zmienionej formie prowadziła jeszcze przez wiele lat. Lwów znała z opowiadań ojca i kiedy poje­chała po raz pierwszy do Lwowa w 1990 r. oprowadzała po mieście rodo­wite lwowianki ku ich bezmiernemu zdziwieniu, ale one nie miały takiego pedagoga jak ona. Kiedy w 1990 r. zaistniała możliwość założenia Towa­rzystwa Miłośników Lwowa uczestniczyła w tym wydarzeniu. W Zarządzie Oddziału zajęła się akcją charytatywną. Szeroko propagowała wśród rodziny i znajomych potrzeby naszych rodaków na Kresach. Osobiście wysyłała paczki do klasztoru w Tuchowie, skąd poszczególni księża z Kresów odbierali paczki dla swoich parafian. Poznańskie Towarzystwo zaczęło organizować transporty, które bezpośrednio z Po­znania zawoziły paczki potrzebującym. Krystyna Tyszarska przez cały okres przynależności do poznańskiego Oddziału TML i KPW aktywnie włączała się do wielu przedsięwzięć. Za swe zasługi odznaczona Złotą Odznaką została w 2009 r.

Rodzinie Zmarłej Zarząd poznańskiego Oddziału TML i KPW składa serdeczne kondolencje.