ZMARŁA TERESA DUTKIEWICZ

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy wiadomość, że w Warszawie zmarła Teresa Dutkiewicz, Polska mieszkająca i działająca we Lwowie.

TERESA DUTKIEWICZ LAUREATKĄ WYRÓŻNIENIA „SEMPER FIDELIS” – Towarzystwo  Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu

Teresa Dutkiewicz urodziła się w 1941 r. Mieszkała we Lwowie. Jest wychowanką polskiej szkoły im. Marii Magdaleny we Lwowie. i ukończyła Politechnikę Lwowską. W czasie próby ograniczenia działalności szkoły, razem z komitetem rodzicielskim intensywnie walczyła na rzecz przywrócenia statusu szkoły 11-letniej i wszystkich jej uprawnień, a także przywrócenia imienia patronki św. Marii Magdaleny.

Odznaczała się bardzo intensywną działalnością społeczną w środowisku polskim. Była wiceprezesem Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Była redaktorem naczelnym wydawanego przez Federację dwumiesięcznika „Nasze Drogi” , należała do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Ukrainie..

Za swoją działalność została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP, odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej i Orderem Uśmiechu.

W ubiegłym roku Poznański Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa przyznał Jej wyróżnienie w postaci Lwa Smper Fidelis za wybitne zasługi w pracy na rzecz Kresów Południowo-Wschodnich i Kresowian, które odebrała podczas XXIV Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu.

Rodzinie ś. p. Teresy Dutkiewicz wyrazy serdecznego współczucia w imieniu swoich członków składa Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.